Mleko pełne w żywieniu cieląt: przeszłość czy teraźniejszość?

Współczesne trendy w żywieniu cieląt obejmują przede wszystkim coraz powszechniejszą automatyzację, systemy pojenia zapewniające wysoką podaż istotnych składników odżywczych. Zobacz więcej!