Stężenie mocznika w mleku jest narzędziem, wykorzystywanym w hodowli bydła mlecznego do monitorowania skuteczności wykorzystania białka w układzie pokarmowym krów mlecznych.

Jak powstaje mocznik? W żwaczu mikroorganizmy rozkładają białko pochodzące z paszy do amoniaku. W warunkach dostatecznej ilości węglowodanów w żwaczu mikroorganizmy wykorzystują zawarty w amoniaku azot do budowy aminokwasów i własnego białka.
W przypadku niedostatecznej ilości energii pojawia się nadmiar amoniaku, który przenika przez ścianę żwacza, dostaje się do krwi, a z nią do wątroby, gdzie w hepatocytach jest przekształcany w cyklu mocznikowym w mocznik. Wątroba w ten sposób chroni organizm przed zatruciem. Następnie największa część, bo aż 50% nadmiaru mocznika wydalana jest z moczem, a pozostała część przenika do płynów ustrojowych i mleka.

Nadmiar mocznika w mleku jest szkodliwy

Utrzymujący się mocznik na poziomie powyżej 300 mg/l świadczy o zbyt dużej zawartości białka w stosunku do dostępnej energii. Taki poziom może skutkować zaburzeniami w rozrodzie krów. Mocznik i amoniak wpływają na zmianę pH błony śluzowej macicy, co utrudnia zagnieżdżenie się zarodka. Natomiast w przypadku zagnieżdżenia może dojść do systematycznego zatruwania prowadzące w konsekwencji do wczesnego obumarcia płodu. Ponadto nadmiar amoniaku upośledza rozwój pęcherzyków jajnikowych (wielkość, ilość). W badaniach in vitro stwierdzono także, że mocznik obniża przeżywalność plemników.
Kolejną reakcją organizmu są zmiany chorobowe racic. Wzrasta również liczba komórek somatycznych w mleku z powodu niekorzystnego oddziaływania na nabłonek pęcherzyków mlecznych. Uszkodzeniu ulega także wątroba obciążona koniecznością detoksykacji amoniaku.

Zawartość białka i mocznika w mleku wskaźnikiem poziomu żywienia krów

Utrzymujący się mocznik na poziomie powyżej 300 mg/l świadczy o zbyt dużej zawartości białka w stosunku do dostępnej energii. Fot. Adobe Stock

Utrzymanie homeostazy organizmu wymaga odpowiedniej kontroli żywienia i zdrowotności zwierząt. Prawidłowe żywienie krów wymaga zbilansowania dawki pokarmowej pod względem białkowym, energetycznym i mineralno-witaminowym. Niezbędna w tym celu jest znajomość wartości pasz posiadanych w gospodarstwie oraz zapotrzebowanie zwierząt zmieniające się wraz z fazą laktacji. Poziom mocznika w mleku jest zatem bardzo przydatnym wskaźnikiem, który informuje, w jakich sytuacjach krowy nie wykorzystują pobranego białka w paszy i wydalają nadmiar azotu, albo też są im podawane dawki pokarmowe ubogie w białko.

Utrzymujący się mocznik na poziomie powyżej 300 mg/l świadczy o zbyt dużej zawartości białka w stosunku do dostępnej energii. Taki poziom może skutkować zaburzeniami w rozrodzie krów.

Maksymalne wsparcie wątroby krów

Zestaw mieszanek mineralno-witaminowych Josera łączy skuteczny wpływ na zdrowotność racic, wymion, wątroby z efektywną stabilizacją procesów fermentacyjnych w żwaczu. Maksymalne wsparcie metabolizmu i wątroby gwarantuje MetaMax, mieszanka mineralno-witaminowa Josera. Cechą charakterystyczną produktu jest wysoki udział niacyny 40 000 jednostek, w tym 20 000 w formie chronionej. Jest to niezastąpione wsparcie wątroby w trakcie najwyższej wydajności, zmiany pasz objętościowych oraz podczas niekontrolowanych zmian poziomu mocznika w mleku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o optymalnym żywieniu krów mlecznych? Czekamy na Twoje pytania!

Magdalena Nowoczyńska, Doradca Żywieniowy Josera

m.nowoczynska@josera.pl+48 795 467 511