X

Zaloguj się

Zaloguj się przez Facebooka

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

wersja obowiązująca od 8.01.2021 r.

Ochrona sfery prywatności użytkowników serwisu projektagrar.pl, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę projektagrar.pl i profile marki Projekt Agrar w mediach społecznościowych („Kanały cyfrowe”) oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej projektagrar.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych Projekt Agrar jest spółka Josera Polska sp. z o.o. z siedzibą miejscowości Paproć, adres: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052055.

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@projektagrar.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku niezalogowanych Użytkowników Serwisu przetwarzamy numer IP oraz dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Zależnie od tego, z jakich funkcjonalności Serwisu korzysta Użytkownik, możemy przetwarzać:

 • w przypadku Subskrybentów Newslettera – podane przez Subskrybenta imię i adres e-mail,
 • w przypadku Użytkowników zamieszczających komentarze w Serwisie: imię, adres e-mail,
 • w odniesieniu do Użytkowników, którzy skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych – dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności: imię, adres e-mail lub inne dane kontaktowe,
 • w odniesieniu do Użytkowników Klubu Agrar:
  1. dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta Użytkownika w celu zalogowania do Klubu Agrar – imię, adres e-mail,
  2. dane zebrane podczas logowania się Użytkownika do Klubu Agrar za pomocą konta w serwisie Facebook – numer identyfikacyjny (Facebook ID); automatycznie pobierane są także imię i nazwisko w formie, w jakiej występują na koncie Facebook, awatar (zdjęcie) oraz adres e-mail, ale tych danych nie wykorzystujemy.

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?

Zbierane i przetwarzane są te dane, które użytkownik sam poda – przystępując do Klubu Agrar, zapisując się na newsletter, korzystając z formularzy kontaktowych lub komentując artykuły w Serwisie.

W przypadku Użytkowników korzystających z możliwości logowania za pomocą konta w serwisie Facebook, program umożliwiający logowanie (tzw. wtyczka) pobiera wyświetlaną nazwę Użytkownika, imię i nazwisko (w formie, w jakiej występują na koncie Facebook), link do osi czasu użytkownika, zdjęcie profilowe oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID).

W niektórych przypadkach podczas wizyty w Serwisie automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania, rodzaj używanego urządzenia (desktop/ mobile), lokalizacja. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia i zapewnienia sprawnej obsługi lub kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

W związku z dostępnością w Serwisie możliwości logowania przez konto Facebook, wtyczką społecznościową „Udostępnij” oraz umieszczaniem na stronach Serwisu treści dostępnych za pośrednictwem serwisu YouTube, możliwe jest zbieranie informacji o Użytkownikach przez administratorów tych serwisów.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu. Dane niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać w zakresie i celu:

 1. niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do celów analitycznych (w tym analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym np. cookies Google Analytics czy Hotjar), ulepszania usług oferowanych w ramach Serwisu, do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu obsługi kanału pod nazwą Projekt Agrar na YouTube i wchodzenia w interakcje z użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. odpowiadającym zgodzie wyrażonej przez Użytkownika, w tym zgodzie wyrażonej podczas zapisu na Newsletter lub poprzez umieszczanie komentarzy w Serwisie – w celu dostarczenia i dopasowania treści do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również do celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. wynikającym z obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa, w szczególności w celu rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, udzielonej przez Użytkownika. Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody dane mogą być przetwarzane tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google) lub w celu świadczenia usługi (narzędzie do obsługi newslettera – MailChimp). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp): https://mailchimp.com/legal/privacy/

Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, wspierającym działalność Administratora, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnych celach, a dokonywane przez nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.

Czy profilujemy dane Użytkowników?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika.

Dane Użytkowników mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej i technologii śledzących, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu treści kierowanych do danego Użytkownika. Informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych,
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej.

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż zgoda Użytkownika, Użytkownik może wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tego Użytkownika, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących Użytkownikom praw szczegółowo określa RODO.

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e‑mail: redakcja@projektagrar.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie prze Administratora udzielona w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Administrator przetwarza dane Użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy aby ulepszać ofertę naszych Kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z tych Kanałów, oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszych Kanałach cyfrowych) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki (w szczególności Hotjar, Google Analytics).

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkowników stosownej zgody.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód. Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 24 miesiące. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych stosujemy także narzędzie Hotjar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Hotjar to narzędzie pozwalające nam lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania Użytkowników, np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach Serwisu, które linki klikają, co Użytkownikom się podoba, a co nie itp. Poznanie tych informacji pozwala nam na budowanie i rozwój Serwisu zgodnie z oczekiwaniami jego Użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony). Hotjar przechowuje wszystkie te informacje w formie spseudonimizowanego profilu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 24 miesiące.

Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Serwisy zewnętrzne

Aby uatrakcyjnić Serwis Administrator wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube zezwala na bezpośrednie kojarzenie jego wyszukiwania z profilem osobistym Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro

W związku ze stosowaniem przez Administratora z narzędzi oferowanych przez Facebook, takich jak logowanie za pomocą profilu Facebook i wtyczka społecznościowa „Udostępnij”, może dojść do przepływu danych Użytkowników albo zbierania danych o Użytkowniku przez Facebook.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości zalogowania się przez profil Facebook, Administrator uzyska dostęp do następujących danych osobowych, przetwarzanych przez Facebook: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail.

Korzystanie z funkcji „Udostępnij” (Facebook) wiąże się z odesłaniem Użytkownika do strony serwisu społecznościowego Facebook. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka, w szczególności z informacją o współadministrowaniu danych osobowych przez Administratora i Facebook w związku z wykorzystywaniem wtyczki społecznościowej „Udostępnij”: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka.

Zamknij

Newsletter


Chcesz być na bieżąco? Zostaw swój e-mail, a raz w tygodniu prześlemy Ci nasze najlepsze artykuły!

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.