Odchów cieląt ma być bezproblemowy i opłacalny, stosunkowo łatwy, ze zmniejszonym nakładem czasu i pracy. Jak zatem taki przeprowadzić?

Odchów młodych zwierząt to okres, w którym z należytą starannością należy zadbać o kondycję, zdrowotność i prawidłowy rozwój cieląt. Poświęcony czas i praca to inwestycja, która zwróci się w przyszłości.

Bezproblemowy odchów cieląt

Odwiedzamy rodzinne gospodarstwo w miejscowości Terespotockie, na Wielkopolsce, które zajmuje się hodowlą krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Stado stanowi 80 krów dojnych. Odchowem cieląt zajmują się głównie gospodynie. Rocznie odchowuje się tu od 40 do 50 cieląt. Do zadań osób zajmujących się przychówkiem należy przygotowanie pójła, zadanie wody i paszy starterowej oraz analiza zdrowotności zwierząt.

jaki odchów cielaków

Odchów młodych zwierząt to okres, w którym z należytą starannością należy zadbać o kondycję, zdrowotność i prawidłowy rozwój młodych osobników. Fot. Josera

Dwufazowy system odchowu cieląt

Jak mówi Agnieszka Szostak, doradca żywieniowy z firmy Josera, ze względu na dbałość o prawidłowy rozwój cieląt z zastosowaniem idealnie dopasowanych produktów gospodarstwo zdecydowało się na dwufazowy system żywienia preparatami mlekozastępczymi. Ma to korzystny wpływ na odpowiednie zbilansowanie diety cieląt. Ponadto działa korzystnie na zaprogramowanie metaboliczne wysokiej wydajności krów mlecznych. Młode zwierzęta przebywają w kojcach pojedynczych do 4‒5 tygodni życia, a następnie trafiają do kojców grupowych.

Jak prawidłowo żywić cielęta?

Cielętom podawana jest siara do 2 godzin po wycieleniu. Do 4 tygodnia życia cielęta otrzymują preparat mlekozastępczy, oparty głównie na otłuszczonym mleku w proszku, a od 5 tygodnia podawany jest im preparat oparty na białku serwatkowym.

Przygotowując pójło dla cieląt, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

― stosuj ilość proszku oraz wody zalecaną przez producenta;

― dokładnie wymieszaj preparat w wodzie o odpowiedniej temperaturze;

― zawsze wsypuj proszek do wody;

― zawsze przygotowuj pójło w czystych, starannie wymytych urządzeniach czy wiadrach regularnie mytych;

― odmierzaj zawsze tę samą ilość preparatu i przestrzegaj stałych godzin pojenia.

Nie bez znaczenia jest skład produktu, ale również łatwość rozpuszczania się preparatu w wodzie oraz atrakcyjny dla zwierząt, smak i zapach, aby pójło było przez nie chętnie pobierane. W pierwszym tygodniu życia cielęta otrzymują także musli i mają stały dostęp do wody. Około 2 tygodnia otrzymują także niewielką ilość siana z racji jego zdolności wypełnieniowej ‒ mówi Agnieszka Szostak, doradca żywieniowy Josera.

Wszystkie działania mają na celu wsparcie prawidłowego rozwoju żwacza i całego organizmu cielęcia, a w przyszłości prawidłowo rozwiniętej jałówki i wysokowydajnej krowy.

jaki system odchowu cieląt

Odpowiedni dobór pasz płynnych i stałych do potrzeb gospodarstwa to podstawa w uzyskiwaniu zdrowych, witalnych cieląt. Fot. Josera

Jakość paszy dla cieląt

Dobry start żywienia cieląt oparty na prawidłowo przeprowadzonym okresie siarowym, a następnie właściwym wprowadzeniu paszy płynnej i stałej najlepszej jakości sprawia, że gospodarstwo rodzinne osiąga świetne efekty produkcyjne. Odpowiedni dobór pasz płynnych i stałych do potrzeb gospodarstwa to podstawa w uzyskiwaniu zdrowych, witalnych cieląt. System żywienia cieląt powinien być prosty w obsłudze, niezawodny i efektywnie wpływać na prawidłowy rozwój młodych organizmów.

Dzięki prawidłowemu rozwojowi i bardzo dobremu statusowi zdrowotnemu cielęta osiągają wysokie przyrosty oraz są gotowe do pierwszego krycia w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Nowoczesny model odchowu cieląt

Celem odchowu cieląt jest zapewnienie im odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju, a wiąże się to z radością i satysfakcją gospodarzy, wynikających z bezproblemowego odchowu cieląt. Czego zatem oczekujemy od nowoczesnego modelu odchowu cieląt? Chcemy, aby cielęta miały dobry start, były zdrowe, osiągały pożądane przyrosty oraz prawidłowo się rozwijały. Zależy nam już na etapie odchowu cieląt na programowaniu przyszłej wydajności krów mlecznych i dążeniu do ich długowieczności.