Jak żywić opasy? Część II:

Cielęta Analogicznie do odchowu jałówek również uzyskanie dobrego materiału przeznaczonego na opas zależy od prawidłowego odchowu cieląt. Ważne jest aby dostosować system żywienia do zapotrzebowanie cieląt na danym etapie rozwoju. Należy podkreślić, że im szybciej cielęta staną się przeżu¬waczami potrafiącymi…