Jak rozkładać czynniki stresowe u cieląt, by nie tracić przyrostów?

Cielęta są jeszcze bardzo podatne na niekorzystne skutki stresu. Na szczęście hodowcy mogą podjąć kroki w celu radzenia sobie ze stresem u cieląt, aby zmniejszyć jego szkodliwy wpływ. Zobacz artykuł eksperta.