Wsparcie dla rolników

W tym tygodniu Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie, finansowanych z budżetu krajowego, kolejnych form wsparcia dla rolników.