W tym tygodniu Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie, finansowanych z budżetu krajowego, kolejnych form wsparcia dla rolników.

Zgoda dotyczy następujących programów: materiał siewny, nawozy 2023 r., pszenica i gryka, Locha+.

Materiał siewny – budżet 0,210 mld zł

Dopłata do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

Nawozy 2023 r. – budżet 4,7 mld zł

Pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów. Trwa nabór wniosków do 31 lipca 2023 r.

Pszenica i gryka – budżet 2 mld zł

Pomoc dla producenta rolnego, który dokonał sprzedaży pszenicy, gryki i kukurydzy od 15 kwietnia 2023 r. do 15 lipca 2023 r. Trwa nabór wniosków do 31 lipca 2023 r.

 

„Locha+” – budżet 0,5 mld zł

Pomoc będzie udzielana producentom świń, którzy zgłosili do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej  sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

 

Źródło: ARiMR