Krowy pod chmurką – montaż ogrodzeń elektrycznych

Początek maja to dla wielu hodowców czas, w którym zaczynają pozwalać krowom korzystać z pastwiska. Jednakże każdy odpowiedzialny właściciel powinien najpierw odpowiednio przygotować przeżuwacze na pastwisko, a także pastwisko pod przeżuwacze.