Czynniki zewnętrzne wpływające na płodność krów

Płodność jest determinowana wieloma czynnikami. Można je podzielić na dwie grupy: powiązane z genetyką oraz środowiskowe. Właśnie tym drugim przyjrzymy się w tym artykule. Dowiedz się więcej!