Praktyczne wykorzystanie wyników oceny użytkowości mlecznej krów

Szczegółowa i świadoma analiza wyników pochodzących z oceny użytkowości mlecznej zawartych w raportach RW-1 i RW-2 powinna być ważnym elementem zarządzania stadem bydła mlecznego.