Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej dla krów

Bilans kationowo-anionowy dawki (DCAD) odnosi się do proporcji specyficznych jonów w dawce pokarmowej. Jakie ma to znaczenie dla zdrowia i produktywności krów mlecznych?