Problemy w rozrodzie krów – jak im zaradzić?

Skutkiem doskonalenia uzyskiwanych przez bydło mleczne w Polsce wyników jest nie tylko wzrost ilości produkowanego przez zwierzęta mleka, ale również wyższa podatność krów na choroby. Dowiedz się więcej!