Co powoduje biegunki u bydła?

Mogą wystąpić w wyniku działania wielu czynników, zarówno chorobotwórczych, jak i niespowodowanych patogenem. Zobacz więcej.