Siara jest życiodajna!

Siara zawiera składniki, dzięki którym nowo narodzone cielę jest uzbrojone w odporność. Zobacz, jak ważna jest siara.