Możesz otworzyć silos już po 7 dniach!

Żywienie krów mlecznych opiera się głównie na paszach objętościowych. Skarmianie dobrej jakości kiszonki to jeden z filarów opłacalnej produkcji.