Frymartynizm u bydła

Dowiedz się więcej, jak postępować w przypadku ciąży mnogiej u krów i ryzyka frymartynizmu u bydła!