Przyrządzanie pasz przed skarmianiem — podstawowe zasady

Właściwe przygotowanie paszy przed jej skarmieniem ma istotny wpływ na stopień jej wykorzystania, a to bezpośrednio przekłada się na efektywność żywienia zwierząt.