Bielenie obory ‒ ważny krok w profilaktyce chorób bydła

Higiena otoczenia zwierząt jest ważnym aspektem w profilaktyce większości chorób. Bielenie obory ma w tym duży udział. Zobacz artykuł!