żywienie świń

Na efektywną i opłacalną produkcję trzody chlewnej ma wpływ wiele czynników. Żywienie świń, generujące znaczną część kosztów związanych z taką hodowlą, jest wśród nich szczególnie ważne.

Rosnące koszty produkcji i postęp w zakresie potencjału genetycznego zwierząt skłaniają do poszukiwania coraz bardziej opłacalnych rozwiązań. Zaspokojenie wymagań pokarmowych świń nie tylko zapewni najbardziej efektywne wykorzystanie paszy, ale również pozwoli utrzymać wysoki status zdrowotny stada, konieczny do osiągania dobrych wyników produkcyjnych.

Układanie dawki pokarmowej

Potrzeby bytowe i produkcyjne zwierząt różnią się w zależności od wieku, płci czy przeznaczenia. Z tego powodu żywienie trzody chlewnej rozpoczyna się od podziału stada na grupy technologiczne i zbilansowania dla nich osobnych dawek pokarmowych na podstawie obowiązujących norm. Budowa układu pokarmowego i wysokie oczekiwania produkcyjne sprawiają, że konieczne jest podawanie dawki w maksymalnie skoncentrowanej formie.

Najdroższym składnikiem w żywieniu świń jest białko. Liczy się nie tylko jego ilość, ale przede wszystkim strawność. Białko jest również źródłem aminokwasów egzogennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podawanie białka o niskiej strawności może skutkować wystąpieniem biegunek i emisją szkodliwego amoniaku. Przyswajanie białka nie jest jednak możliwe bez odpowiedniej podaży energii, której deficyty obecnie często uzupełnia się dodatkiem olei roślinnych. Bardzo ważny, zwłaszcza dla młodych zwierząt oraz loch prośnych i karmiących, jest też odpowiedni poziom witamin i minerałów. Niedobór tych składników powinien być uzupełniany dodatkami paszowymi. W przeciwnym razie może prowadzić do groźnych chorób metabolicznych, a także pogarszać smak pozyskiwanego mięsa.

Gotowe mieszanki paszowe

Bilansowanie dawek pokarmowych to nie lada wyzwanie, dlatego stopniowo odchodzi się od pasz tradycyjnych na rzecz gotowych rozwiązań oferowanych przez ekspertów. Marka ActivePro by Josera jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania hodowców. Szeroka gama mieszanek mineralnych i paszowych zaspokoi wymagania każdej grupy zwierząt. Wysoka zawartość aminokwasów oraz makro- i mikroelementów w produktach ActivePro wspiera metabolizm i odporność oraz zwiększa poziom strawności składników pokarmowych, a jednocześnie nie wywołuje negatywnych skutków w organizmach zwierząt ani w środowisku. Zaczynając od prestarterów i pasz uzupełniających niedobór mleka lochy dla najmłodszych zwierząt, przez mieszanki mineralne dla loch poprawiające mleczność i parametry rozrodu, aż po mieszanki zwiększające przyrosty dobowe w tuczu i ograniczające koszty żywienia tuczników, produkty ActivePro zapewniają wsparcie na każdym etapie produkcji.

Żywienie świń – najważniejsze zasady

  1. Dawki pokarmowe powinny być zbilansowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i dostosowane do poszczególnych grup technologicznych.
  2. Komponenty paszowe muszą być przechowywane w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zgodnie z zaleceniami producenta.
  3. Rozdrobnienie paszy wpływa na poziom strawności jej składników.
  4. Świnie muszą mieć zapewniony stały dostęp do świeżej wody.
  5. Pasza powinna być zadawana w taki sposób, aby uniknąć walk w stadzie i zapewnić równy dostęp do pokarmu wszystkim osobnikom w danej grupie.
  6. Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów jest skrócenie czasu tuczu, dlatego należy używać jedynie surowców paszowych najwyższej jakości, a braki składników pokarmowych uzupełniać dodatkami paszowymi.