zakażenie rotawirusowe

Zakażenie rotawirusowe może wywoływać groźne objawy ze strony układu pokarmowego. Największe zagrożenie stanowią dla młodych zwierząt, nasilając biegunki wywoływane innymi czynnikami i zahamowując przyrosty. Coraz szybsze rozprzestrzenianie się tej grupy wirusów wymusza na hodowcach sięganie po nowe rozwiązania związane z wykrywaniem i profilaktyką zachorowań. 

Rotawirusy występują w stadach trzody chlewnej na całym świecie. Brak specyficznego leczenia i wybiórczo występujące objawy sprawiają, że do prawidłowego zdiagnozowania zakażenia rotawirusowego konieczne jest wykonanie specjalistycznych testów. 

Czym są rotawirusy i jak przebiega zakażenie rotawirusowe?

Rotawirusy są grupą wirusów odpowiedzialnych za duży odsetek biegunek zarówno wśród ludzi, jak i wśród zwierząt gospodarskich. U trzody występują 4 różne serotypy – A, B, C i D, z czego trzy są zakaźne również dla ludzi (A, B i C). Najczęściej zakażenia wywoływane są przez rotawirus A, na nim również skupia się większość metod diagnostycznych. Kontakt z wirusem niekoniecznie musi kończyć się zachorowaniem, często zakażenie przebiega też bezobjawowo. W przypadku wystąpienia objawów najbardziej zagrożoną grupą są prosięta, ponieważ zakażenie rotawirusowe może w połączeniu z innymi chorobami typowymi dla początkowego etapu odchowu prowadzić do znacznego zahamowania przyrostów, a nawet do ostrych zapaleń żołądka i jelit, a w konsekwencji do upadków. Najczęściej występujące objawy zakażenia rotawirusami to biegunka o różnym stopniu nasilenia, apatia, zahamowanie apetytu i niepokój.

Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu

Niewystarczająca troska o dobrostan trzody sprzyja szerzeniu się wielu zakaźnych patogenów, w tym rotawirusów. Niestabilna temperatura pomieszczeń, brak odpowiedniej higieny i niestosowanie się do zasad bioasekuracji mogą sprzyjać zachorowaniom w stadzie. Ważne jest również stosowanie systemu „całe pomieszczenie puste – całe pomieszczenie pełne” i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas transportu zwierząt. Ryzyko zachorowania zwiększa również występowanie innych schorzeń układu pokarmowego.

Diagnostyka i zapobieganie zakażeniom rotawirusowym

Objawy chorobowe u trzody są najczęściej wywoływane przez więcej niż jeden serotyp rotawirusów. Często zakażenie rotawirusowe łączy się również z infekcjami bakteryjnymi i pasożytniczymi, przez co poprawna diagnoza przyczyny biegunek bywa bardzo trudna. Z pomocą przychodzą takie rozwiązania jak FarmChamps Rotawirus Test. Jest to szybki test diagnostyczny pozwalający na wykrycie rotawirusów bez konieczności wykonania badań laboratoryjnych. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia i ograniczenie szkód wywoływanych przez te patogeny.

W leczeniu zakażeń rotawirusowych stosuje się antybiotyki i objawowe zapobieganie odwodnieniu, ale ze względu na szybki rozwój choroby bywa ono nieskuteczne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie profilaktyki w postaci szczepionek ochronnych u ciężarnych loch, a po porodzie jak najszybsze napojenie prosiąt siarą pochodzącą od ich matek.

Przeczytaj również: Zadbaj o prawidłowe żywienie świń