Jednym z najważniejszych etapów, które wpływają na wyniki uzyskane w gospodarstwie, jest odchów cieląt oraz młodzieży. To w końcu przyszłość każdej hodowli. Aby jednak nadążyć za zmieniającymi się warunkami na rynku mleczarskim, trzeba przykładać ogromną wagę do odchowu jałówek. Zobacz, jak poprawić wyniki rozrodu jałówek poprzez żywienie.

W związku ze zwiększającymi się możliwościami produkcyjnymi krów mlecznych, wynikającymi z ciągłego doskonalenia genetycznego, hodowcy są zmuszeni do stałej optymalizacji jakości żywienia swoich zwierząt. Chodzi nie tylko o dostosowanie dawki żywieniowej, ale przede wszystkim o dobranie produktu witaminowo-mineralnego w pełni pokrywającego zapotrzebowanie na wszelkie składniki niezbędne do dynamicznego wzrostu i właściwego rozwoju.
Aby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, odwiedziliśmy gospodarstwo państwa Błaszczyk, zlokalizowane w miejscowości Narty w województwie kujawsko-pomorskim. Tutejsze stado liczy 50 krów mlecznych i 70 sztuk młodzieży.
Jak mówi Katarzyna Błaszczyk, w gospodarstwie stosują najnowocześniejsze rozwiązania w odchowie cieląt – aż staną się zdrową młodzieżą. W końcu to przyszłość ich hodowli.
Dzięki wprowadzeniu odpowiedniego żywienia uzyskaliśmy wcześniejsze krycie jałówek, co daje nam rentowność stada w odchowie młodzieży – mówi pani Katarzyna.

żywienie jałówek

Cielęta i młodzież to przyszłość stada. Fot. Josera

Żywienie młodego bydła drogą do optymalizacji wyników rozrodu

Młodzież utrzymywana jest w grupach wiekowych. Dawki żywieniowe opierają się na kiszonce z kukurydzy i sianokiszonce. W gospodarstwie w Nartach dążą do jak najbardziej skutecznej inseminacji jałówek, w związku z czym stosowany jest preparat mineralno-witaminowy ReproYoung, dzięki któremu skuteczność krycia jest na bardzo wysokim poziomie. Hodowcy dokładają przy tym wszelkich starań, aby zapewnić zwierzętom dobre warunki zootechniczne. To z kolei przekłada się na wykorzystanie potencjału genetycznego do produkcji mlecznej.

Rozwój jałówek

Wyróżniamy trzy fazy odchowu jałówek. Pierwsza – do 9. miesiąca życia. Najważniejszy jest wówczas wzrost mięśni szkieletu. Dawka pokarmowa nie powinna być zatem bogata w energię z uwagi na kondycję zwierząt, ale także na lepszy rozwój szkieletu, co przekłada się na rozwój kośćca. Dzięki temu jałówki są wyższe i jest mniej problemów z wycieleniem.
Od 9. do 15. miesiąca główny nacisk kładziemy na dojrzałość płciową. Należy wypracować około 45% dorosłej masy ciała na 1–2 miesiące przed kryciem oraz zagwarantować dalszy wzrost do krycia, by osiągnąć 60% masy ciała w wieku 15 miesięcy.
Trzecia faza odchowu trwa od 15. do 24. miesiąca. Jałówka w wieku 22 miesięcy powinna osiągnąć 90% dorosłej masy ciała oraz nie przekraczać 3,5 punktu w skali BCS przed wycieleniem. Aby odpowiednio zadbać o podaż składników pokarmowych, trzeba zapewnić zwierzętom jak najlepsze mieszanki witaminowo-mineralne. Najważniejsza w tym czasie jest podaż białka i energii, aby jałówki dynamicznie rosły. Pamiętaj też, że zbyt wysoka kondycja może źle wpływać na wskaźnik inseminacji.

inseminacja jałówek

JOSERA ReproYoung to mineralno-witaminowa miesznka dla jałówek, które będą wprowadzane do dalszej hodowli. Fot. Josera

Żywienie młodego bydła w czasie intensywnego wzrostu

W okresie intensywnego wzrostu należy szczególnie zwrócić uwagę na podaż makro- i mikroelementów. Gdy zwierzęta rosną, zapewni im to odpowiednią budowę kośćca, rozwój narządów wewnętrznych i wysokie wskaźniki skuteczności inseminacji jałówek.
Nowa mieszanka ReproYoung zawiera w składzie dodatek żywych kultur drożdży, które optymalnie wpływają na wykorzystanie wszystkich pasz, które są zadawane w gospodarstwie. Dodatkowo ma w sobie duży pakiet witamin, szczególnie z grupy B. Korzyści wynikające ze stosowania tej nowości to między innymi zapewnienie osiągnięcia pożądanego wieku pierwszego krycia i wycielenia, zwiększenie płodności i polepszenie statusu zdrowotnego stada.