Głównym czynnikiem determinującym opłacalność produkcji świń jest racjonalne żywienie loch w okresie laktacji oraz w okresie od odsadzenia prosiąt do wystąpienia u loch objawów rujowych.

Nieprawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa zarówno pod względem wartości pokarmowej, jaki i ilości, złe warunki utrzymania, wpływają negatywnie na kondycję i stan zdrowia loch.

Racjonalne żywienie zaczyna się od loszek

Już na etapie wzrostu loszek przeznaczonych do rozrodu potrzeby na poszczególne składniki będą się u nich minimalnie różnić w porównaniu do tuczników. Zapotrzebowanie na energię i białko na tym etapie jest u loszek mniejsze, za to podaż składników mineralnych powinna być większa z uwagi na duże znaczenie prawidłowej mineralizacji kości w zrównoważonym użytkowaniu rozpłodowym.
Zarówno w przypadku loszek remontowych, jak i loch luźnych na rynku jest dostępne wiele produktów, które pomogą producentom i hodowcom uzupełnić w dawce pokarmowej brakujące mikro- i makroelementy. Jednym z nich jest Sauenglück – mieszanka mineralna dla loch luźnych i niskoprośnych, oferowana przez Active-Pro.

żywienie loszek

Głównym czynnikiem determinującym opłacalność produkcji świń jest racjonalne żywienie loch w okresie laktacji oraz w okresie od odsadzenia prosiąt do wystąpienia u loch objawów rujowych. Fot. Josera

Jak żywić loszki?

Należy pamiętać, że loszka do masy ciała ok. 70 kg może być prowadzona jak tucznik, jednak po tym czasie powinna mieć radykalnie zmieniony system żywienia i warunki utrzymania. Małe grupy (w celu poprawy jednolitości kondycyjnej), większa intensywność światła (w celu stymulowania funkcji rozrodczych) i normowane żywienie nastawione na ograniczenie tempa wzrostu i zwiększone odkładanie tłuszczu podskórnego to kluczowe elementy tego systemu.
Najważniejsze jest jednak postępowanie z loszką w okresie dojrzewania płciowego. U ras późno dojrzewających, do których należy większość genotypów szlachetnych, należy stosować codzienną stymulację knurem i kontrolować oraz odnotowywać wystąpienie pierwszej rui. Dzięki temu grupa loszek z wykrytą rują może zostać poddana efektywnym procedurom wprowadzenia do rozrodu, poprzez zastosowanie pełnej procedury żywienia bodźcowego zwanego powszechnie flushingiem.

Żywienie bodźcowe – tak zwany flushing

Procedura flushingu zakłada pogłębienie deprywacji pokarmowej w okresie 10-12 dni po pierwszej rui, a następnie gwałtowne zwiększenie dawki pokarmowej i koncentracji składników odżywczych, przede wszystkim energii, aż do wystąpienia 2 rui, w której loszki mogą już zostać pokryte. Zapewnienie pełnego systemu obsługi opisanego powyżej pozwala nie tylko na poprawę efektu synchronizacyjnego, dzięki któremu grupa loszek może zostać efektywnie pokryta w krótkim czasie, ale także wywołanie efektu stymulacyjnego, skutkującego znacznym zwiększeniem liczebności miotu. Dla uzyskania pełnego efektu, wskazane jest zastosowanie wysokoenergetycznych komponentów paszy o dobrej strawności i przyswajalności, czyli mówiąc wprost specjalnej paszy której skład będzie zapewniał dodatkowy efekt stymulacyjny.
Należy jednak pilnować, aby zmniejszyć podaż paszy i koncentrację energii po zapłodnieniu, ponieważ obfite żywienie w początkowym etapie ciąży sprzyja zamieraniu zarodków.

Żywienie loch w okresie ciąży

Zmniejszenie dawki pokarmowej po pokryciu ma też inne podstawy – można dzięki temu zapobiec utracie apetytu po przeniesieniu zwierząt na porodówkę, uniknąć zatuczenia macior, a także przez stymulację pobrania paszy w późniejszym etapie ciąży wesprzeć produkcję odpowiedniej ilości wysokojakościowego mleka.

żywienie loch prośnych

SauenProfi to mieszanka mineralna dla loch prośnych i karmiących. Fot. Josera

Musimy przy tym pamiętać, że otłuszczone lochy mają mniej liczne i odporne mioty, a przez większą masę matek częściej dochodzi do przygnieceń prosiąt. Do 90. dnia ciąży zapotrzebowanie energetyczne jest niskie i nie różni się znacząco od zapotrzebowania loszek remontowych. Pod koniec ciąży masa płodów się podwaja, dlatego należy zwiększyć poziomu energii i białka w dawce pokarmowej nawet o 50%. Pasza dla loch powinna charakteryzować się również wyższą strawnością i optymalnym bilansem białka do energii. Odpowiednie żywienie na tym etapie ciąży i w okresie laktacji bezpośrednio przekłada się bowiem na jakość siary i mleka, a tym samym na odporność miotu i jego przyszłe przyrosty.
Warto skorzystać z oferowanych między innymi przez Active-Pro mieszanek paszowych uzupełniających. Dzięki wysokiej koncentracji składników odżywczych oraz zawartości witamin i aminokwasów mieszanki typu Sauen-Profi pozwalają ograniczyć koszty żywienia i zapewnić lochom wystarczająco dużo energii do wychowania silnych miotów.