Wyrusz z JOSERA w podróż pt. „Misja Droga Mleczna” w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla lepszych wyników produkcyjnych.
 Znajdź razem z nami klucz do poprawy wzrostu, zdrowia i wydajności zwierząt.

Możesz polegać na naszej wiedzy w trzech obszarach:

✅Dawka pokarmowa
✅ Wydajność mleczna
✅ Płodność

Gotowy do startu?
Rozpocznij kolejny etap z JOSERA – „Misja Droga Mleczna”.
Poniżej dowiesz się, dlaczego te trzy tematy: dawka pokarmowa, wydajność mleczna i płodność są tak ważne dla Twojego stada bydła mlecznego.

Optymalna dawka pokarmowa dla stada

Tylko wysokiej jakości dawki pokarmowe mogą zaspokoić wymagania żywieniowe wysokowydajnych krów. Podczas planowania dawki pokarmowej ważne jest, aby wziąć pod uwagę specjalne potrzeby poszczególnych grup. Każdy kompromis ma zazwyczaj negatywny wpływ na wyniki. Ogranicza bowiem wydajność i długowieczność. Optymalne żywienie bydła jest zatem niezbędnym elementem sukcesu gospodarstwa. Należy wziąć pod uwagę wiele różnych parametrów.

W naszym blogu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby zoptymalizować dawkę pokarmową dla swojego stada! Chcesz dowiedzieć się jaka jest rola kiszonek w żywieniu bydła? Przejdź tutaj.

Dlaczego płodność jest ważna u bydła?

Sukces gospodarstwa jest bezpośrednio związany z płodnością krów mlecznych. Dobra płodność oznacza, że zarówno odchowywane cielęta rozwijają się w taki sposób, że zachodzą w ciążę w optymalnym czasie, jak i że krowy mleczne ponownie zachodzą w ciążę w okresie laktacji. Celem gospodarstwa mlecznego jest osiągnięcie wczesnego wieku pierwszego wycielenia i zapewnienie, by krowa cieliła się mniej więcej raz w roku. Zarządzanie i zapobieganie może przeciwdziałać niektórym z tych problemów.

Dowiedz się więcej o płodności bydła w naszych artykułach dotyczących płodności bydła.

Czy wiesz, że  żywienie odpowiada za 30% dobrej płodności? W związku z tym niezbędne jest zaopatrzenie w składniki odżywcze, zwłaszcza w okresie przygotowań do porodu. Specjalna mieszanka mineralna ReproLac z Keragen Longlife® pomaga osiągnąć wysoki poziom wydajności poprzez optymalne przygotowanie metabolizmu krowy do nowej laktacji. Co więcej, wysokiej jakości siara utrzymuje cielęta w szczególnie dobrej kondycji.

Josera ReproLac z ß-Max®- aktywnym pakietem wspierającym rozród i długowieczność krów

Jak osiągnąć wysoką wydajność mleczną?

Celem każdego hodowcy jest utrzymanie silnego, zdrowego stada wysokowydajnych krów, które produkują każdego dnia mleko o wysokiej jakości. Krowy osiągają maksymalną wydajność 50-60 dni po wycieleniu. Wydajność krowy wzrasta do około szóstej laktacji, a następnie spada. Oznacza to, że wiek krowy ma bezpośredni wpływ na rentowność gospodarstwa. Wyższa wydajność mleczna oznacza więcej pieniędzy dla rolnika.

Wydajność mleczna zależy w dużej mierze od żywienia zwierząt. Należy zwrócić na to szczególną uwagę zarówno w przypadku odchowu cieląt, jak i hodowli bydła mlecznego. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na ten temat na naszym blogu.

 

Na co czekasz? Dołącz do nas w Misji do Drogi Mlecznej 🚀

Razem zapewnimy długowieczność Twoim krowom i sukces ekonomiczny w Twoim gospodarstwie. Wspólnie z nami wyruszysz na nową orbitę, przechodząc przez tematy związane z płodnością, wydajnością mleczną i układaniem dawek pokarmowych.
Mały krok dla Ciebie, ale duży skok dla Twojej rentowności.