rasa shorthorn

Bydło shorthorn jest rasą pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Pomimo satysfakcjonującej wydajności rzeźnej i mlecznej nie przyjęła się w Polsce, lecz w skali całego świata cieszy się rosnącym zainteresowaniem. 

Zapotrzebowanie na bydło zdolne do zagospodarowywania ubogich pastwisk z czasem będzie coraz większe, dlatego warto zainteresować się mniej popularnymi rasami już dziś. 

Krótka historia rasy shorthorn

Rasa shorthorn powstała pod koniec XVIII w. jako efekt krzyżowania ze sobą dwóch lokalnych ras — teeswater i durham. Za jej twórców uznaje się braci Charlesa i Roberta Coolingów, którzy skorzystali z technik krzyżowania różnych linii genetycznych wykorzystywanych wcześniej do stworzenia rasy longhorn. W 1822 roku opublikowana została pierwsza księga hodowlana bydła shorthorn, będąca jednocześnie pierwszą tego typu księgą na świecie, a w 1874 roku utworzono Związek Hodowlany Bydła Rasy Shorthorn w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podobny proces zaszedł kilka lat później w Stanach Zjednoczonych. Do lat 20 XX w. rasa shorthorn była uznawana za podwójnie użytkową, jednak coraz większa specjalizacja w obrębie innych ras wymusiła na hodowcach doskonalenie osobno odmian mlecznych i mięsnych. 

Charakterystyka rasy shorthorn 

Rasa shorthorn jest rasą bezrożną i wcześnie dojrzewającą — jałówki osiągają dojrzałość reprodukcyjną w wieku ok. 14 miesięcy. Shorthorny są bydłem średniej wielkości. Buhaje tej rasy osiągają wagę do 750 kg, a krowy do 680 kg. Najbardziej charakterystyczną cechą bydła shorthorn jest jej umaszczenie. Uznawane są odmiany jednolicie biała, jednolicie czerwona, czerwona z białymi plamami oraz dereszowata. Wydajność rzeźna opasów wynosi przeciętnie 60 – 65%, a jakość uzyskiwanego mięsa jest coraz szerzej doceniana. Przeciętna wydajność mleczna wynosi ok. 7000 kg za laktacje, co ogranicza możliwości wykorzystania bydła shorthorn w wielkotowarowej produkcji mlecznej. Inaczej ukierunkowana hodowla bydła może jednak znacząco skorzystać na potencjale tej rasy.

Rasa Shorthorn

Jakie zalety ma bydło shorthorn?

Największą zaletą bydła shorthorn z dzisiejszej perspektywy jest jej odporność i długowieczność, a także łatwość adaptowania się do zmiennych, często trudnych warunków. Rasa ta jest przyzwyczajona do niestabilnej pogody, ubogich pastwisk czy zmian systemu produkcji. Krowy rasy shorthorn charakteryzują się też dużą płodnością i łatwością wycieleń. W obrębie tej rasy występuje dosyć duża zmienność genetyczna, dzięki czemu jej przedstawiciele sprawdzają się w różnych typach hodowli.

Nie sposób przecenić znaczenia bydła shorthorn w procesie tworzenia innych ras bydła. Dzięki rozwiniętym cechom funkcjonalnym materiał hodowlany rasy shorthorn jest powszechnie wykorzystywany w calu uzyskania odporniejszego potomstwa od wysokoprodukcyjnych krów innych ras. Jednocześnie linie genetyczne doskonalone pod kątem mleczności mogą posłużyć do poprawy jej parametrów na przykład u ras mięsnych. Ostatnią, lecz niemniej ważną zaletą shorthornów jest łagodny temperament, ułatwiający zarządzanie stadem niezależnie od kierunku produkcji. Dzięki swojej uniwersalności i odporności bydło shorthorn, a także inne tego typu rasy mogą stanowić przyszłość światowej hodowli bydła, dlatego zainteresowanie się tą tematyką już teraz może być dla hodowców wyjątkowo opłacalne.

Przeczytaj także: ABC ras bydła: Brahman