ABC ras bydła: Shorthorn

Bydło shorthorn jest rasą pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Pomimo satysfakcjonującej wydajności rzeźnej i mlecznej nie przyjęła się w Polsce, lecz w skali całego świata cieszy się rosnącym zainteresowaniem.