zagrzewanie się paszy

Podczas lata w Polsce temperatura powietrza często sięga powyżej 200C. Wtedy wystarczy około 5–6 godzin, żeby TMR osiągnął temperaturę w granicach między 10 a 150C. W takich warunkach podany pokarm na stole paszowym zagrzewa się, co oznacza, że ulega zepsuciu i nieprzyjemnemu rozkładowi.

W wysokiej temperaturze drożdże zwiększają swoją aktywność. Powodem zagrzewania się paszy są właśnie drożdże znajdujące się w kiszonkach. Po zmieszaniu dawki z innymi wysokoenergetycznymi komponentami TMR-u zostają nagle zaopatrzone w dużą ilość skrobi oraz cukrów. Łącząc to z wysokimi temperaturami i tlenem wprowadzonym do paszy podczas mieszania, tworzą się dla nich perfekcyjne warunki do wzrostu. Drożdże zaczynają się ekspresowo rozmnażać, a efektem ubocznym ich aktywności metabolicznej jest niepożądane w paszy ciepło.

Zagrzana pasza nie smakuje krowom i może im zaszkodzić

Działanie drożdży powoduje nie tylko wzrost temperatury paszy, ale przede wszystkim pogarsza jej smakowitość, a także zaburza równowagę mikrobiologiczną. Mikroflora kiszonek jest zróżnicowana, a dostęp powietrza pobudza rozwój szkodliwych mikroorganizmów tlenowych, dlatego w paszy pojawiają się drożdże i pleśnie. Dodatek pasz treściwych jest dla nich pożywką, z której chętnie korzystają, co prowadzi do obniżenia wartości pokarmowej całej dawki. Jeśli nie wspomożemy paszy dodatkami paszowymi takimi jak Josera Frischhaltekonzentrat, to możemy liczyć się z bardzo dużymi stratami.

żywienie krów w lecie

Karmienie nawet niewielką ilością zepsutej paszy może mieć duży wpływ na ilość spożytego TMR-u i wydajność mleczną bydła. Fot. Josera

Żywienie zagrzaną paszą szkodzi!

Karmienie nawet niewielką ilością zepsutej paszy może mieć duży wpływ na ilość spożytego TMR-u i wydajność mleczną bydła. Pobór suchej masy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem udziału zepsutej kiszonki. Dodatek spleśniałej kiszonki ma również negatywny wpływ na trawienie składników odżywczych i integralność żywych drobnoustrojów w żwaczu częściowo niszczeje. Gdy pasza zagrzewa się, dochodzi również do zaburzenia trawienia. Zauważalne jest zmniejszenie pobierania paszy i tym samym znaczny niedobór składników odżywczych. Prowadzi to do zmniejszenia płodności, zdrowotności, wydajności i zazwyczaj, a także do osłabienia układu odpornościowego.
Procesowi temu należy przeciwdziałać. Wdrożenie środków zapobiegawczych wymaga większych nakładów pracy niż zwykle, a dodatki zapobiegające wtórnemu zagrzewaniu kosztują. Z drugiej jednak strony mamy straty składników odżywczych w dawce oraz straty
w wydajności spowodowane zmniejszonym pobieraniem paszy przez krowy oraz większą ilość niedojadów.

Hodowco, przeciwdziałaj zagrzewaniu się paszy

Żeby zapobiec zagrzewaniu się paszy podczas ciepłych dni, zaleca się skarmianie TMR-u co najmniej dwa razy dziennie i przygotowywanie pasz tuż przed skarmianiem. Bezwzględnie należy usuwać niedojady, które w czasie lata mogą sięgać nawet do 20%. Duże znaczenie ma również utrzymywanie w czystości stołów paszowych.
Pamiętać trzeba także o niedopuszczeniu do przesuszania i wzrostu zawartości suchej masy w miksie, stąd też zaleca się dodawanie wody do wozu paszowego – nawet do 4 litrów na krowę lub 60–100 litrów na tonę paszy. Woda poprawia smakowitość paszy i zapobiega jej sortowaniu. Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie dodatków zabezpieczających TMR przed zagrzewaniem, których zadaniem jest stabilizacja i poprawa wartości pokarmowej. Obecnie na rynku dostępna jest ich bardzo szeroka gama. Zalecanym dodatkiem do TMR-u w okresie wysokich temperatur jest przede wszystkim Josera Frischhaltekonzentrat.
Frischhaltekonzentrat to mieszanka uzupełniająca, która stabilizuje dawkę (TMR). Zatrzymuje na etapie początkowym niekorzystne procesy mikrobiologiczne w paszy i w krótkim czasie eliminuje istniejące problemy, zapobiegając wtórnej fermentacji.

dodatek na zgrzewanie pasz

Dodatek paszowy Josera Care Frischhaltekonzentrat. Fot. Josera

JOSERA Frischhaltekonzentrat to:

  • wysokie spożycie paszy,
  • lepsze zaopatrzenie w energię,
  • mniejsza liczba komórek somatycznych,
  • łatwość w użyciu,
  • niskie dawki aplikacji – dłuższe stosowanie.

Dobra rada!

Pamiętaj jeszcze, aby nie dodawać do wozu paszowego kiszonek, które zagrzały się wtórnie już w silosie. W przypadku zagrzewania kiszonki w silosie należy podjąć odpowiednie środki zaradcze: odkrywanie tylko na potrzeby dziennego użytku, zwiększyć objętość wybieranej masy, jeśli to konieczne, spryskać powierzchnię cięcia rozcieńczonym kwasem propionowym lub sorbinowym.

Źródła

  • Felton C.A.,DeVries T.J. (2010). Effect of water addition to a total mixed ration on feed temperature, feed intake, sorting behavior, and milk production of dairy cows. Journal of Dairy Science, 93 (6), 2651–2660.
  • Crossley R.E., Harlander-MatauschekA., DeVries T.J. (2018). Mitigation of variability between competitively fed dairy cows through increased feed delivery frequency. Journal of Dairy Science, 101 (1), 518–529.
  • Whitlock, L.A., T. Wistuba, M.K.Siefers, R.V. Pope, B.E. Brent, K.K. Bolsen. (2000). Effect of Level of Surface-Spoiled Silage on the Nutritive Value of Corn Silage-Based Rations. Kansas Agricultural Experiment Station, Kansas State University.