Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim zajmuje się przede wszystkim produkcją roślinną oraz hodowlą bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W gospodarstwie utrzymywanych jest 2000 sztuk zwierząt, z czego 1050 to krowy mleczne.

Głównym celem OHZ Kamieniec Ząbkowicki jest stworzenie dobrego materiału genetycznego w postaci jałówek cielnych oraz buhajków hodowlanych. Gospodarstwo pełni funkcję spółki strategicznej Skarbu Państwa.
Pracując nad utrzymaniem wysokiej wydajności, kładziemy nacisk na dobrostan zwierząt, poprawę genetyki oraz wysokiej jakości żywienie. Najczęstszymi chorobami w hodowli bydła mlecznego są: mastitis, kulawizna, choroby oddechowe, choroby metaboliczne oraz choroby związane z płodnością. Zapalenie wymion jest najczęstszą chorobą, z którą borykają się hodowcy w swoich stadach, ponieważ hodowca ponosi wówczas koszty związane z utylizacją mleka oraz z leczeniem – mówi Łukasz Kotas, główny hodowca w OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim.

Testy ampułkowe w diagnostyce mastitis u krów

Aby radzić sobie z zapaleniem gruczołu mlekowego, w gospodarstwie wprowadzono tzw. testy ampułkowe, za pomocą których można określić, z jakiej grupy bakteria wywołuje infekcję wymienia. Dzięki testom można podjąć decyzję, czy podać zwierzęciu antybiotyk, czy wystarczy lek przeciwzapalny.
Co ważne, przy zastosowaniu leków przeciwzapalnych mleko nie wymaga utylizacji. Z kolei w przypadku otrzymania informacji, że do zwalczenia choroby konieczne jest użycie antybiotyku, wiadomo, z jakiej grupy ten antybiotyk ma zostać dobrany.

wykrywanie mastitis

Za pomocą testów ampułkowych można określić, z jakiej grupy bakteria wywołuje infekcję wymienia. Fot. Josera

Wykonanie testu pod kątem mastitis

Jak mówi Łukasz Kotas, samo wykonanie testu nie jest trudne. W końcu dojarz już podczas ściągania pierwszych strug na przedzdajacz jest w stanie określić, czy krowa ma zapalenie, czy mleko jest zdrowe. Zootechnik pobiera zatem do probówki niewielką ilość mleka potrzebnego do wykonania testu.
Każde opakowanie testu zawiera komplet elementów do przeprowadzenia badania. W zestawie znajdują się: probówka do pobrania mleka od krowy oraz dwie probówki z płynnym agarem oraz pipetki. Najpierw należy pobrać pipetką odpowiednią ilość mleka i wlać do dwóch probówek z płynnym agarem. Następnie umieścić je w cieplarce na min. 8 godzin. Jeśli infekcja została spowodowana przez bakterie Gram-dodatnie, wówczas obie próbki się odbarwią. Jeśli zapalenie wiąże się z obecnością bakterii Gram-ujemnych, tylko jedna z nich zmieni kolor. A co za tym idzie jeśli zapalenie nie jest spowodowane przez bakterie, żadna z próbek nie ulegnie odbarwieniu.
Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli nam nie tylko na ograniczenie zużycia antybiotyków, ale również na skrócenie czasu leczenia oraz uniknięcie utylizacji mleka.

Jak powinna wyglądać ochrona krów przed mastitis?

Podstawą w zachowaniu zdrowia wymienia jest higiena zwierząt i ich otoczenia. Ponadto ważne jest ograniczanie czynników stresogennych, które mogą mieć wpływ na obniżenie odporności zwierząt na czynniki zakaźne. Ważnym elementem profilaktyki mastitis jest również optymalne żywienie krów. W „Projekcie Agrar” możecie znaleźć artykuły na temat ochrony krów przed rozwojem mastitis. Zapraszamy do lektury oraz obejrzenia filmu z OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

Zobacz więcej: