wrzód podeszwy u bydła

Choroby racic prowadzące do kulawizn, a nawet brakowania to jeden z największych problemów zdrowotnych, z którymi musi mierzyć się hodowca bydła. Narażone są na nie zwłaszcza zwierzęta w stadach wysokoprodukcyjnych. Do jednych z takich chorób należy między innymi wrzód podeszwy.

Wrzód podeszwy (inaczej Zespół Rustelholza) to niezakaźna choroba powoduje znaczny dyskomfort u zwierząt, a nieleczona może doprowadzić do amputacji czy brakowania. Jak rozpoznać tę chorobę u bydła?

Jak powstaje wrzód podeszwy?

Powodów występowania wrzodu podeszwy może być kilka. Najczęściej można go zaobserwować na zewnętrznej racicy tylnej nogi, ponieważ na ten punkt przypada większość obciążenia tylnej części ciała. Wady postawy dodatkowo zwiększają szanse na wystąpienie schorzenia. Kolejnym czynnikiem, który może powodować wrzód podeszwy, jest kwasica żwaczowa. Prowadzi ona do osłabienia rogu racicy, a tym samym wystąpienia jej deformacji. Na ten aspekt należy zwrócić uwagę zwłaszcza w okresie okołoporodowym, który sprzyja występowaniu zaburzeń metabolicznych. Do przyczyn czysto mechanicznych należą nieprawidłowo wykonana lub zbyt późna korekcja racic, urazy wywoływane przez wystające przedmiotu na pastwisku i w budynkach, a także przepędzanie zwierząt po nierównym podłożu. Pojawianiu się wrzodów sprzyja też niski poziom dobrostanu – niski status zdrowotny stada i brak zachowania odpowiedniej higieny przyspieszają rozwój wszystkich infekcji.

Rozpoznawanie wrzodu podeszwy

Początkowe objawy pojawiają się na tyle stopniowo, że łatwo je przeoczyć nawet podczas wykonywania regularnych korekcji. Należą do nich żółte zabarwienie tkanki, najczęściej na styku korony i podeszwy racicy, zmiękczanie się struktury rogu oraz pojawianie się czarnych, podłużnych plam. W dalszym przebiegu choroby pojawia się stan zapalny przenoszący się na okoliczne tkanki, ropny wysięk czy nawet zmiany martwicze. Zauważenie objawów na wczesnym etapie daje szansę na zahamowanie rozwoju choroby i uniknięcie dalszych infekcji wywoływanych w zaognionej tkance przez bakterie czy mykotoksyny.
Również zachowanie zwierząt może być cenną wskazówką diagnostyczną. Krowy niechętnie się poruszają, zwłaszcza po twardej nawierzchni. Widoczne jest odciążanie chorej racicy czy przestępowanie z nogi na nogę. Każdy taki objaw powinien być wskazaniem do kontroli stanu racic.

Koszty związane z chorobami nóg u bydła

Choroby kończyn u krów mogą nieść za sobą spore koszty. Zaliczamy do nich:

 • Utratę mleka karencyjnego – 3 dni x 28 l x 2,40 zł = ok. 200 zł,
 • Okres zdrowienia – min. 21 dni x 7l/dziennie x 2,40 zł = ok. 350 zł,
 • Leczenie – ok. 240 zł.

W sumie daje to kwotę ok. 790 zł. Dlatego tak ważna jest wcześniejsza profilaktyka i stała kontrola stada, która pozwali uniknąć kosztów leczenia oraz podniesie wydajność i poziom dobrostanu zwierząt.

Wrzód podeszwy u krów leczenie i profilaktyka

Przede wszystkim należy oczyścić wrzód i wykonać poprawną korekcję racicy. Użycie aseptycznego opatrunku dodatkowo przyspieszy gojenie rany. Leczenie zaawansowanego wrzodu podeszwy powinno odbywać się przez ścisłą współpracę zootechników i lekarzy weterynarii, jednak bardziej opłacalne jest zapobieganie wystąpieniu problemu. Poza regularną korekcją racic warto rozejrzeć się, czy na obszarach przebywania zwierząt nie ma elementów mogących powodować urazy. Utrzymanie odpowiedniej higieny i oszczędne korzystanie ze środków żrących również mogą pomóc w utrzymaniu zdrowych racic. W okresie okołoporodowym dodatkową uwagę warto poświęcić odpowiedniemu bilansowi energetycznemu dawki pokarmowej, który pomoże uniknąć kwasicy i innych zaburzeń metabolicznych.

Wrzód podeszwy to wrota dla dalszych infekcji racic. Z tego powodu warto zapobiegawczo stosować preparaty, które wspierają zdrowie krów. JOSERA LactoPlus Extra – Keragen®Longlife to mieszanka mineralna z udziałem żywych drożdży. Do jej zalet zaliczamy:

 • Tworzenie zdrowego i odpornego rogu racic,
 • Wartościowe zaopatrzenie komórek rogu we wszystkie ważne substancje,
 • Uzyskanie stabilnego oraz elastycznego, odpornego na przeciążenia rogu,
 • Wzmocnienie sił obronnych,
 • Usuwanie lub rozkład substancji toksycznych.

Preparat JOSERA LactoPlus Extra – Keragen®Longlife dba o zdrowe racice, dzięki czemu krowy są w pełni mobilne, a to przyczynia się do:

 • Częstego podchodzenia do stołu paszowego,
 • Wysokiego pobierania paszy,
 • Produkowania wystarczającej ilości energii do wysokiej produkcji mleka
 • Stabilnej wydajności mleka,
 • Dobrych wskaźników płodności,
 • Zdrowej skóry i sierści.