Przemieszczenie trawieńca u bydła – ryzyko dużych strat

Ciągłe dążenie do zwiększenia wydajności zwierząt hodowlanych ma swoje negatywne strony. Wzrasta prawdopodobieństwo występowania zaburzeń metabolicznych, takich jak przemieszczenie trawieńca u bydła.