Kryptosporydioza u cieląt

To groźna choroba powodowana u cieląt przez pierwotniaka wewnątrzkomórkowego namnażającego się w komórkach nabłonka jelit cienkich. Dowiedz się o niej więcej i chroń stado i siebie.