Planowanie bazy paszowej w hodowli bydła

Dopasowanie ilości i jakości pasz z własnej uprawy oraz zakupionych pasz spełniających wymagania produkcji zwierzęcej ma kluczowe znaczenie w prowadzeniu udanego biznesu hodowlanego. Zobacz więcej!