Dopasowanie ilości i jakości pasz z własnej uprawy oraz zakupionych pasz spełniających wymagania produkcji zwierzęcej ma kluczowe znaczenie w prowadzeniu udanego biznesu hodowlanego. Właściwa równowaga jest niezwykle istotna także dla wydajnego systemu, który ma minimalnie szkodliwy wpływ na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji wydajności zwierząt.

Zwierzęta gospodarskie powinny być karmione odpowiednio dobranymi racjami żywieniowymi, zrównoważonymi pod względem energii, białka, minerałów i witamin. Sprawi to, że wymagania żywieniowe zostaną spełnione, a nie przekroczone, co prowadziłoby do marnotrawstwa i nieefektywności hodowli.

Właściwe podejście do planowania bazy paszowej, zaczynając od obliczenia ilości składników odżywczych potrzebnych zwierzętom do zadowalającej produkcji, przez ustalenia, co można uprawiać w gospodarstwie, a na uzupełnianiu braków zakupionymi paszami kończąc, daje rolnikom i przemysłowi szansę na zwiększenie rentowności gospodarstwa przy jednoczesnej ochronie naszego otoczenia. Niestety poleganie wyłącznie na swoim doświadczeniu hodowlanym i produkcyjnym może nie wystarczyć, dlatego warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do specjalistów.

Źródła składników odżywczych – pasze z własnej uprawy

Aby zoptymalizować wydajność przeżuwaczy, niezbędna jest maksymalizacja pozyskiwania odpowiedniej wartości z paszy poprzez wybór dobrej uprawy, a także właściwą konserwację i techniki przechowywania.

Trawa, kukurydza, pełnoziarniste zboża i kiszonka stanowią podstawę większości programów żywienia zimowego. Jednak pasze te mogą wykazywać duże różnice w jakości zarówno między gospodarstwami, jak i w obrębie tej samej hodowli. Może to znacząco wpłynąć na potencjalną wydajność zwierząt. Przykładowo mokra kiszonka powoduje zmniejszenie całkowitego spożycia suchej masy i może się przyczyniać do zbrylania i fizycznego oddzielania mieszanych racji żywnościowych.

planowanie bazy paszowej

Ważne jest, aby ocenić zapasy paszy na zimę, aby zapewnić zrównoważony program żywienia aż do lata, bez dużych wahań składników. Fot. Josera

Zwiększenie wydajności mlecznej

Bardzo suche pasze również mogą prowadzić do większego sortowania pokarmów, ale i zwiększonego ryzyka kwasicy. Różnica w energii metabolicznej między najuboższą kiszonką a tą dobrą może odpowiadać ok. 5 l mleka w wydajności. Drugi raz cięte kiszonki mają zwykle niższą strawność i energię metaboliczną niż te z pierwszego cięcia. Dodatkowo niska zawartość białka w kiszonkach może wskazywać na późne cięcie bardzo dojrzałych traw o niskim potencjale spożycia, podczas gdy wysoki poziom białka może odzwierciedlać włączenie koniczyny lub spóźnione albo przesadne stosowanie nawozów.

Ważne jest, aby ocenić zapasy paszy na zimę, aby zapewnić zrównoważony program żywienia aż do lata, bez dużych wahań składników. Może to bowiem powodować utratę masy i zaburzenia w wydajności.

Istnieje wiele możliwości uprawy różnych materiałów paszowych w gospodarstwie. Warto wziąć pod uwagę nie tylko pasze obecnie skarmiane, ale też co można wyprodukować w domu, aby obniżyć koszty i poprawić ogólną wydajność karmienia.

Zakupione materiały

Większość systemów produkcji mleka i mięsa wymaga dokupowania pasz spełniających wszystkie wymagania żywieniowe zwierząt hodowlanych. Takie pokarmy mają zwykle wyższą zawartość energii lub białka niż pasze z gospodarstwa. Pomyśl teraz o składnikach pokarmowych w całym systemie. Po sprawdzeniu, w jakim stopniu spełniamy zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe własną produkcją pasz objętościowych, należy dokupić takie pasze treściwe, aby spełniać potrzeby każdej grupy produkcyjnej, zaczynając od cieląt, a kończąc na najbardziej wydajnych krowach w naszym stadzie.

doradcy josera

W celu skorygowania dawki, warto skonsultować się z doradcą Josera. Fot. Josera

W takim przypadku warto skontaktować się z doradcą żywieniowym, który byłby w stanie odpowiednio dobrać potrzebne nam pasze treściwe. Taki serwis żywieniowy oferuje firma Josera, której doradcy żywieniowi są w stanie z ogromną dokładnością wyliczyć zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe. Pomogą też ustalić prawidłowy stosunek komponentów pochodzących z gospodarstwa do tych do kupienia, a także wybrać pasze treściwe oraz minerały tak, aby stworzyć idealną dawkę dla krów. Kompletna wiedza pozwala im dostosować dawki pokarmowe w taki sposób, aby spełnić wymagania każdej grupy wiekowej oraz produkcyjnej. W celu skorygowania dawki, warto skonsultować się z doradcą Josera. Skontaktuj się z naszym serwisem żywieniowym.

Dzięki serwisowi żywieniowemu Josera hodowca oszczędza czas, jest w stanie w pełni wykorzystać własną bazę paszową i uzyskuje lepsze wyniki produkcyjne. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe gospodarstwa.

Zwracaj uwagę na mikroelementy

Cynk, miedź, selen, żelazo, jod i kobalt są bardzo ważne w żywieniu zwierząt. Oczywiście są wymagane w małej ilości, ale ich deficyt w diecie bardzo szybko powoduje częstsze występowanie chorób w stadzie – prędko obniży się płodność, częściej zacznie występować mastitis.

Dlatego pamiętaj, aby:

  • dostarczać zwierzętom wystarczającą ilość pierwiastków śladowych w diecie, stosując koncentraty lub pasze specjalistyczne;
  • szybko reagować w przypadku niedoborów poszczególnych składników mineralnych;
  • upewnić się, czy Twoja baza paszowa spełnia zapotrzebowanie zwierząt na poszczególne składniki w okresie wysokich potrzeb, takich jak: wysoka ciąża, wczesna laktacja, szybki wzrost;
  • zachować szczególną ostrożność w systemach niskonakładowych, w wypadku których w glebach może występować ograniczona ilość składników pokarmowych;
  • polegać na próbkach gleby i trawy/paszy oraz analizach śladowych pierwiastków;
  • w celu lepszej efektywności produkcji zwrócić się do specjalistów z serwisu żywieniowego Josera.

Zobacz więcej:

Źródła

  • Bell A. (2006). Pasture assessment and livestock production. Primfact 323. NSW Department of Primary Industries, Orange, Australia.
  • Charmley E., Gowan T.L., Duynisveld J.L. (2006). Development of a remote method for the recording of cattle weights under field conditions. Australian Journal of Experimental Agriculture, vol. 46, pp. 831–835.
  • Grenwood P.L. (2021). Review: An overview of beef production from pasture and feedlot globally, as demand for beef and the need for sustainable practices increase. Science direct, vol. 15, Supplement 1, 100295.