Zimny chów cieląt. Czy warto z niego korzystać?

Coraz łagodniejsze zimy pozwalają na zastanowienie się nad możliwością chowu cieląt na zewnątrz w specjalnie przystosowanych do tego budkach. Zobacz artykuł!