Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 31 marca uruchomiła przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników na sezon 2021.

Co roku przypominamy o tej możliwości, ponieważ to właśnie w rękach młodych rolników jest przyszłość. Brzmi to może górnolotnie, ale prawda jest taka, że młodzi, którzy decydują się na pozostanie na wsi i przejęcie rodzinnych gospodarstw, zasługują na wsparcie. O wadze rolnictwa nikomu chyba nie trzeba przypominać. To fach, od którego zależy całe nasze życie. Dlatego premie dla młodych rolników to wsparcie dla chcących rozwijać agrobiznes. Przejdźmy zatem do konkretów.

Premie dla młodych rolników w sezonie 2021

Bezzwrotne premie dla młodych rolników to poddziałanie finansowane z budżetu PROW 2014–2020. Kolejny ‒ już 7. ‒ nabór wniosków trwa od 31 marca do 29 maja 2021 r. Przez te dwa miesiące o pomoc mogą się ubiegać młodzi rolnicy. W tym samym czasie ruszył również nabór wniosków dla osób zainteresowanych restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

Jaka jest wysokość premii dla młodych rolników?

Wysokość wsparcia, o które można się tym razem ubiegać, to 150 tys. zł. Jak podaje ARiMR na swojej stronie internetowej, o premię mogą się starać osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat. Muszą ponadto posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wnioskujący muszą także posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni min. 1 ha. Kolejne warunki to: rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 24 miesiące przed tym dniem; a także posiadanie lub utworzenie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 do 150 tys. euro. Należy ponadto przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wsparcie dla młodych rolników podzielone

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika. Pierwsza rata w wysokości 120 tys. zł zostanie mu przekazana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; z kolei druga (30 tys. zł) – dopiero po realizacji biznesplanu. Co ważne, min. 70 proc. premii młody rolnik musi spożytkować na środki trwałe.
Warto skorzystać z tej możliwości i na szczęście wiele osób to robi. Jak podaje ARiMR, do tej pory premię przyznano niemal 25 tys. młodym rolnikom w wysokości prawie 3 mld zł. Z pewnością to duża szansa na rozwój agrobiznesu. Więcej informacji na temat premii dla młodych rolników oraz sposobów składania wniosków znajdziecie na stronie Agencji.

Źródło: ARiMR