27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

  • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • prowadzić zarejestrowane tam:
  1. chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
  2. chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
  3. hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć środki?

Pozyskane środki rolnik może przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji. Może je także wykorzystać na zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy. Farmer może skorzystać z dotacji również na posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę. Inwestor może przeznaczyć pieniądze również na utrzymywanie świń odrębnie od innych zwierząt.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc ministerstwo udzieli w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
  • 2960 zł za jedną bramę;
  • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Gdzie znajdziesz wniosek?

Wniosi znajdziesz na stronie Ministerstwa pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-27-czerwiec—2-sierpien-2024-r