choroba mortellaro

Kulawizny to poważny problem w stadach bydła mlecznego, który nieleczony może prowadzić nawet do brakowania zwierząt. Jedną z chorób prowadzących do kulawizn jest choroba Mortellaro, nazywana też truskawkową piętką. To wysoce zakaźna infekcja wywoływana głównie przez krętki z rodzaju Treponema.

Charakterystyczna dla tej choroby jest tzw. truskawkowa piętka, czyli narośl powstająca na skutek obrzęku i rozwijającego się stanu zapalnego. Najlepszą metodą ochrony przed infekcją w stadzie jest przestrzeganie zasad higieny i dobrostanu.

Zakażenie chorobą i jej przebieg

Dermatitis digitalis, czyli choroba Mortellaro, jest wywołana przez inwazję bakterii beztlenowych. Najczęściej atakuje tylne kończyny. Początkowo objawia się wystąpieniem powierzchownych stanów zapalnych w okolicy bruzdy opuszki racicy, a nieleczona rozwija się dalej, wrzodziejąc i zajmując coraz większą część kończyny. Pojawia się również charakterystyczny stan zapalny przypominający truskawkę (tzw. truskawkowa piętka). Wraz z rozwojem infekcji spada wydajność zwierząt, stają się apatyczne, występują kulawizny. Zwiększa się również częstotliwość występowania mastitis. Może to prowadzić do znacznych strat w hodowli.

Predyspozycje do wystąpienia choroby może mieć podłoże genetyczne, przeważnie rozwija się w stadach wysokowydajnych. Najczęściej jednak przyczyną są nieodpowiednie warunki utrzymania zwierząt. Wilgotne, zanieczyszczone podłoże to idealne warunki rozwoju dla bakterii, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie warunków dobrostanu, takich jak odpowiednia wilgotność powietrza. Źle opracowana dawka pokarmowa również może zwiększać częstotliwość występowania infekcji. Niedobór witamin czy składników mineralnych prowadzi do obniżenia odporności krów, a co za tym idzie zwiększenia podatności na zakażenia i kulawizny. Ten sam efekt może wystąpić przez zbyt dużą ilość łatwostrawnych węglowodanów i zbyt małą ilość pasz strukturalnych – pojawiająca się w takich warunkach kwasica żwaczowa również prowadzi do znacznego obniżenia odporności bydła.

Choroba Mortellaro – leczenie i zapobieganie

W celu uniknięcia rozwoju choroby Mortellaro należy przede wszystkim zapewnić krowom odpowiednie warunki bytowe. Prawidłowa temperatura i wilgotność otoczenia, wystarczająca ilość miejsca na jedną krowę, odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa. Wszystkie te czynniki mogą znacznie ograniczyć występowanie i rozwój infekcji bakteryjnych. Obszary, po których poruszają się zwierzęta, powinny być regularnie przeszukiwane pod kątem przedmiotów mogących powodować urazy racic, takich jak wystające korzenie czy elementy niesprawnego sprzętu.

Ważna jest również odpowiednia pielęgnacja racic. Wykonywane regularnie (co najmniej 2 razy w roku) korekcje i kąpiele racic również są w stanie uchronić zwierzęta przed groźnymi chorobami. Należy jednak pamiętać, że im więcej zwierząt skorzysta z tego samego roztworu dezynfekującego, tym mniejsza skuteczność kąpieli. Aby zadbać o zdrowotność krów, warto postawić na mieszankę paszową Josera DairySomatic NB+. Mieszanka ta wpływa na:

  • dłuższe użytkowanie krów,
  • wyższy wynik produkcyjny,
  • lepszą jakość mleka,
  • większą wytrwałość w laktacji,
  • doskonałą kondycję krów,
  • wysoką rentowność produkcji.

Jeżeli infekcja już wystąpi w stadzie, najważniejszym działaniem jest odizolowanie chorej sztuki od reszty zwierząt, ponieważ choroba Mortellaro jest wysoce zakaźna. Dalsze postępowanie zależy od stopnia rozwoju infekcji. W lekkich przypadkach może wystarczyć korekcja i zastosowanie kąpieli w środku dezynfekującym, ewentualnie zabezpieczenie racicy opatrunkiem z antybiotykiem. Rozwinięte infekcje mogą wymagać interwencji chirurgicznej, a także poważniejszej antybiotykoterapii. W takich przypadkach konieczny jest kontakt z lekarzem weterynarii.