Tym razem przyjrzymy się kolejnej francuskiej mięsnej rasie bydła, które osiąga znaczną masę ciała. Poznajmy więcej szczegółów o rasie salers.

Ostatnio myślami byliśmy w Szkocji, a dziś na kompasie obieramy kierunek Francja. Interesować nas będzie rasa salers, której kolebką jest wyżynno-górska kraina w środkowej i południowej części tego kraju, czyli Masyw Centralny. Aktualnie rasa salers jest hodowana w różnych zakątkach świata, również w naszym kraju. Literowym oznaczeniem tej rasy jest „SL”.

Cechy rasy salers

Do lat 70. ubiegłego wieku bydło użytkowano wszechstronnie. Poza użytkowaniem mięsnym z mleka tej rasy wyrabia się lokalne sery.
Salery dobrze przystosowuj się do trudnych warunków środowiskowych. Ze względu na niskie wymagania żywieniowe mogą być bowiem chowane w mniej sprzyjających warunkach w systemie ekstensywnym, na trwałych użytkach zielonych o gorszej jakości. Stado podstawowe nie wymaga nawet utrzymywania w budynkach inwentarskich. Inne ważne cechy tej rasy to długowieczność i wysoka zdrowotność.

bydło salers

Krowy rasy salers są bardzo opiekuńczymi matkami. Fot. Adobe Stock

Jak wygląda rasa salers?

Umaszczenie charakterystyczne dla tej rasy jest jednolicie ciemnoczerwone, wpadające aż w ton mahoniowy. To rasa rogata ‒ rogi są u nich jasne, średniej długości lub długie. To zwierzęta rosłe, o dużym kalibrze i zwartej budowie ciała z wydłużonym zadem. Najbardziej umięśnioną partią ciała jest u nich grzbiet. Krowy ważą 650‒850 kg i mierzą 140 cm w kłębie, natomiast buhaje osiągają 1000‒1200 kg masy ciała i mają ok. 150 cm w kłębie.

Rozród bydła salers

Osobniki tej rasy późno osiągają dojrzałość, ale przy tym zwierzęta odznaczają się bardzo dobrą płodnością. Średnio okres międzywycieleniowy trwa bowiem 374 dni. Krowy mają bardzo rozwinięty instynkt macierzyński i wyjątkową wręcz opiekuńczość względem cieląt, co predysponuje je na dobre matki. Często więc krowy tej rasy użytkowane są jako mamki.
Stopień trudności wycieleń nie jest wysoki i aż ponad 90% porodów odbywa się bez pomocy obsługi. Bez większych problemów przebiegają ponadto wycielenia mieszańców pochodzących z krzyżowania towarowego. Masa urodzeniowa cieliczek to średnio 36 kg, natomiast buhajki przy urodzeniu mają ok. 39 kg. Cielęta są bardzo żywotne. Krowy charakteryzują się wysoką mlecznością. Rasę tę wykorzystuje się jako mateczną również w krzyżowaniu towarowym z takimi rasami mięsnymi, jak chociażby blonde d’aquitaine, charolaise lub limousine.

Użytkowanie mięsne

W opasie zwierzęta osiągają przyrosty dobowe na poziomie nawet ok. 1300 g. Wydajność rzeźna jest przy tej rasie średnia (ok. 57%), z kolei jakość mięsa jest dobra. Osobniki z krzyżowania towarowego z salersami również osiągają wysokie przyrosty dobowe.

salers

Źródło: PZHiPBM

Źródło: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM), https://bydlo.com.pl/salers/ (dostęp: 14.01.2021).