Wszyscy wiemy, jak ważne jest nawodnienie. Woda jest jednym z najważniejszych składników odżywczych, których potrzebuje bydło. Ale jest to również jeden z najbardziej pomijanych zasobów, które są całkowicie przyjmowane za pewnik. Woda bierze udział w prawie każdej funkcji organizmu, od trawienia po produkcję mleka i wydalanie.

Ogrodzenia zostały sprawdzone. Rozłożono lizawki mineralne. Sprawdzono, czy na pastwisku nie rosną trujące dla bydła rośliny. Czas, aby bydło przeniosło się na trawę. Ale zanim producenci bydła zaczną ciągnąć bydło na pastwiska, muszą sprawdzić źródła wody dla stada.

Oblicz pobór wody dla stada

Pierwszym krokiem jest obliczenie, ile wody będzie potrzebne na jedną sztukę dziennie. Zasadą jest, że cielęta i cielęta karmione zużywają około 40 l wody na sztukę dziennie, podczas gdy dojrzałe krowy w okresie laktacji zużyją od 60 l i więcej wody na sztukę dziennie.
Jeśli twoje bydło jest na suchym pastwisku i karmisz je suchym sianem, krowy mogą spożywać więcej wody, ponieważ nie otrzymują jej z paszy.

woda dla krów

Pierwszym krokiem jest obliczenie, ile wody będzie potrzebne na jedną sztukę dziennie. Fot. Adobe Stock

Zimą krowa w okresie laktacji może wypijać zaledwie 50 l dziennie. W środku lata pobranie wody może do 100 l dziennie. Prosta matematyka dla stada 50 krów mięsnych z 300-kilogramowymi cielętami dałaby około 3900 l na stado dziennie.
Jaki zbiornik wybrać? Ile zwierzęta wypijają na raz, kiedy idą do wody? Czy całe stado pije jednorazowo, a potem odchodzi? Czy piją raz dziennie czy dwa razy dziennie? Musimy mieć tam wystarczającą ilość wody. Pompa wodna lub inne źródło wody również musi być w stanie napełnić zbiornik w odpowiednim czasie, gdy całe stado pije.

Lokalizacja źródła wody na pastwisku

Praktyczną zasadą przy lokalizowaniu źródeł wody jest umieszczenie ich na pastwisku, na którym bydło musi przejść mniej niż 3 km do wody. A jeśli jest to nierówne pastwisko, nie powinni przejść więcej niż 2 km, najlepiej mniej. Zlokalizuj zbiorniki w płaskim, wyżynnym miejscu. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę strumienie i chronić jakość wody przed wchodzeniem bydła do zbiornika
Miejsca z wodą działają również na pastwisku jak miejsca zawierające sól i minerały, zachęcając bydło do wypasania części pastwiska, które mogą nie być często wypasane. A hodowcy bydła powinni zastanowić się, czy w pobliżu jest cień do letniego wypasu, czy też źródło wody jest nasłonecznione do wypasu zimowego.

Jakość wody dla krów

Jakość wody ma bezpośredni wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt, zarówno dorosłych osobników, jak i młodych cieląt. Jakość i ilość wody może zwiększyć wagę cielęcia o 25 kg – to są prawdziwe złotówki.
Bydło nie będzie pić wody złej jakości. To zmniejszone spożycie wody ogranicza również spożycie paszy przez zwierzęta.
Hodowca powinien również badać swoją wodę pod kątem zanieczyszczeń, takich jak minerały, całkowite rozpuszczone substancje stałe, bakterie z grupy coli z obornika, inne mikroorganizmy, azotany, algi i inne. Mogą one bezpośrednio powodować problemy zdrowotne np. u młodych cieląt.

woda dla krów na pastwisku

Zmniejszone spożycie wody ogranicza również spożycie paszy przez zwierzęta. Fot. Adobe Stock

Warto zwracać uwagę na temperaturę wody dla bydła

Zwierzęta wypijają więcej ciepłej wody niż zimnej i więcej przy pojeniu częstym, mając swobodny do niej dostęp. Ma to szczególne znaczenie, gdy mówimy o krowach mlecznych. Przyjmuje się, że temperatura wody do picia dla zwierząt nie powinna być niższa niż 12°C, zaś krowy wysokomleczne powinny otrzymywać wodę o temp. ok. 16°C. Zwierzęta bardzo młode, powinny dostawać wodę o temp. 30–35°C. Podanie wody zimnej powoduje u krów w 20–25 min po jej podaniu spadek temperatury skóry o 1–3°C, zaś powrót do ciepłoty pierwotnej ma miejsce dopiero po ok. 80 min. Pojenie wodą zimną działa szczególnie niekorzystnie na zwierzęta w ostatnim etapie ciąży.

Dobra rada!

Krowy są gatunkiem podatnym na stres cieplny. Wysoka temperatura obniża skutecznie chęci na pobieranie pokarmu i ma wiele negatywnych konsekwencji. Dlatego w drodze na pastwisko i na pastwisku powinny znajdować się poidła lub rynny ze świeżą, chłodną wodą. Zaleca się, by znajdowały się zawsze w zacienionym miejscu. Również musi być ich odpowiednio dużo tak, żeby każdy osobnik miał swobodny dostęp do wody pitnej. W takich miejscach warto też umieścić lizawkę solną do uzupełnienia minerałów.

Zobacz więcej: