Biegunki pochodzenia wirusowego u cieląt – jak postępować?

Biegunki, tak jak choroby układu oddechowego, są poważnym problemem w odchowie cieląt. Zobacz, jak im zapobiegać!