Zielonki są niezastąpionym elementem w żywieniu bydła, jednak nie ma możliwości skarmiania ich na świeżo poza okresem wegetacyjnym. Sianokiszonka z traw i roślin motylkowych jest sposobem na korzystanie z nich przez cały rok. 

Termin zbioru, jakość skoszonego materiału, stopień podsuszenia i sprasowania, dodatek zakiszacza — wszystkie te czynniki mają wpływ na jakość otrzymanej paszy. Suszenie jest prostszym sposobem na konserwację surowca, powoduje jednak znacznie większą utratę składników odżywczych, dlatego  sianokiszonka z traw ma stale powiększające się grono zwolenników.

Dobra sianokiszonka z traw wymaga planowania

Jedną z głównych zalet sianokiszonki z traw jest możliwość skorzystania z własnego materiału kiszonkarskiego. Pierwszym etapem produkcji paszy jest wybór odpowiedniego terminu zbioru. Od niego, a także od pory dnia, w której koszona jest zielonka, zależy ilość zawartych w niej składników odżywczych. Niewystarczający poziom cukru w roślinach uniemożliwi rozpoczęcie procesu fermentacji, a niski poziom pozostałych składników spowoduje uzyskanie produktu niskiej jakości. Na początkowym etapie istotna jest też wysokość koszenia, ilość zanieczyszczeń, a także wstępna obróbka polegająca na podsuszeniu materiału przez okres od kilku godzin do jednego dnia. Zawartość suchej masy na końcu tego etapu powinna wynosić 35 – 45%. Tak przygotowane rośliny są gotowe do zakiszania.

Zakiszanie traw i roślin motylkowych 

Mieszanki traw i roślin motylkowych można zakiszać zarówno w silosach, jak i w pryzmach, balotach czy rękawach foliowych. Dobór metody jest zależny od indywidualnych warunków gospodarstwa i potrzeb żywieniowych zwierząt, poprawne wybieranie gotowej paszy ma znaczący wpływ na jej dalszą trwałość. Niezależnie od użytej metody zielonkę należy odpowiednio rozdrobnić i bardzo starannie ubić. Umożliwi to utrzymanie warunków beztlenowych przez cały okres zakiszania. Sprasowany materiał następnie owija się szczelnie folią, w żadnym wypadku nie oszczędzając jej. Pracującą kiszonkę trzeba stale monitorować, usuwając nieszczelności w folii, jeśli zachodzi taka konieczność. Preparaty kiszonkarskie dodane na początku procesu produkcji mogą nie tylko pomóc utrzymać stabilność kiszonki przez cały okres przechowywania, ale również przyspieszyć fermentację i umożliwić bezpieczne korzystanie z sianokiszonki z traw znacznie szybciej.

Zakiszacz to nieoceniona pomoc

Przez niską zawartość cukru i jednocześnie wysoką zawartość włókna pokarmowego trawy i rośliny motylkowe nie są najłatwiejszym materiałem kiszonkarskim. Z pomocą przychodzą zakiszacze bakteryjne, takie jak JOSILAC® GRASS czy SiloSolve® FC. Dzięki starannie wybranym szczepom bakterii preparat poprawia stabilność tlenową materiału, dzięki czemu otwarcie go jest możliwe znacznie szybciej. Ogranicza też rozwój drożdży i pleśni zagrażających paszy, a także przyspiesza tworzenie środowiska beztlenowego od samego rozpoczęcia procesu fermentacji. SiloSolve FC znacznie poprawia wartość pokarmową i trwałość sianokiszonki, ale nie wolno zapominać, że z podrzędnego materiału nie zrobi paszy wysokiej jakości. Właściwie przeprowadzone zbiory, stosowanie surowców wysokiej jakości i korzystanie ze światowej klasy produktów kiszonkarskich takich jak SiloSolve FC to sposób na zdrowe stado i opłacalną produkcję.

Przeczytaj też: Możesz otworzyć silos już po 7 dniach!