Rozpoznawanie trujących roślin oraz właściwe zarządzanie zwierzętami i pastwiskami pomoże zminimalizować możliwość zatrucia zwierząt. Gdy zwierzę nie chce jeść, traci na wadze lub wydaje się niezdrowe, przyczyną mogą być trujące rośliny.

Trujące rośliny zawierają toksyczne związki, które mogą szkodzić zwierzętom. Niektóre zawierają związki,
które mogą zabić, nawet jeśli zostały zjedzone w małych dawkach. Inne zawierają substancje antyodżywcze zmniejszające wydajność, które powodują również utratę wagi, osłabienie, szybki puls itd.

Oznaki zatrucia u krów

Rozważ trujące rośliny jako potencjalną przyczynę choroby zwierzęcia, zwłaszcza w następujących sytuacjach:

 • Zaopatrzenie w paszę z pastwisk jest niewielkie z powodu nadmiernego wypasu, suszy lub słabego wzrostu we wczesnym okresie.
 • Zwierzęta nie dawno przeniosły się na nowe pastwisko.
 • Zwierzęta są wypuszczane na nowe pastwisko, gdy są głodne.
 • Do zwalczania chwastów stosowano herbicydy.
 • Pastwisko zostało ostatnio nawożone azotem.
pastwisko krowy

Większość zatruć występuje wczesną wiosną lub podczas suszy, gdy jest mało paszy. Fot. Josera

Większość zatruć występuje wczesną wiosną
lub podczas suszy, gdy jest mało paszy.
Rośliny, których normalnie zwierzę by nie dotykało, stają się potencjalnym źródłem pożywienia
i potencjalnym źródłem zatruć tylko dlatego, że zwierzę jest głodne i szuka pożywienia.

Ponadto niektóre herbicydy mogą zwiększać smakowitość niektórych chwastów.
Dlatego ważne jest, aby przeczytać etykietę herbicydu i przestrzegać wszystkich ograniczeń dotyczących wypasu. Ponadto, jeśli na pastwisku znajdują się trujące rośliny, najlepiej jest trzymać wszystkie zwierzęta gospodarskie poza pastwiskiem, dopóki rośliny nie obumrą.

Które rośliny są toksyczne dla krów?

Istnieje wiele toksycznych roślin dla krów, więc dobrze jest wiedzieć, które rosną w Twojej okolicy i regularnie sprawdzać ich obecność na pastwisku. Oto kilka popularnych roślin trujących dla krów, więc musisz je usunąć
z pastwisk lub z dowolnego miejsca, w którym mogą mieć do nich dostęp:

 • robinia akacjowa, czarny bez, kasztanowiec, dąb, ptasia wiśnia, aronia,
 • trawa strzałkowata, jaskier, krwawiące serce, zguba, naparstnica, irys,
 • mnich, lantan, łubin, ostróżka, locoweed, mayapple,
 • mlecz, alkiermes, nocne cienie, trująca cykuta, cykuta wodna, sorgo.

Strategie zapobiegania zatruciom u krów

Kluczem do uniknięcia problemów z trującymi roślinami jest właściwa identyfikacja tych roślin i unikanie ich. Zapoznaj się z roślinami, które mogą powodować problemy. Zbadaj pastwiska, pola, siano, pobocza dróg i rzędy ogrodzeń pod kątem trujących roślin.

W roku suszy lub roku, w którym brakuje paszy, podejmij dodatkowe środki ostrożności, aby przejrzeć nowe obszary planowane do wypasu lub sianokosów, takie jak pobocza dróg, obszary zalesione lub bagna.

Gdy zwierzęta mają odpowiednią paszę, unikają większości trujących roślin. Jednakże,
gdy jej brakuje lub zwierzęta są głodne, wówczas rośliny, których zwykle unika się, stają się kuszącym źródłem pożywienia i potencjalnym problemem zatrucia.

pastwisko krowy

Kluczem do uniknięcia problemów z trującymi roślinami jest właściwa identyfikacja tych roślin i unikanie ich. Fot. Josera

Inne wskazówki dotyczące zarządzania żywieniem pastwiskowym krów

Umiejętność prawidłowej identyfikacji trujących roślin pomoże zapobiec potencjalnym problemom, a być może nawet śmierci zwierzęcia. Inne wskazówki dotyczące zarządzania, aby uniknąć problemów:

 • Unikaj nadmiernego wypasu pastwisk.
 • Unikaj puszczania głodnych zwierząt w nowe pastwiska.
 • Naucz się rozpoznawać trujące rośliny.
 • Dobrze odgradzaj obszary pastwisk, na których występują trujące rośliny.
 • Kontroluj i/lub zarządzaj roślinami, aby uniknąć problemów z zatruciem.
 • Przestrzegaj ograniczeń dotyczących stosowania herbicydów.
 • Rotuj pastwiskami, aby zapobiec nadmiernemu wypasowi.
 • Zapewnij zwierzętom odpowiednie zapasy czystej, świeżej wody.
 • Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, aby prawidłowo zidentyfikować podejrzenie zatrucia roślinami, aby zapobiec jego wystąpieniu w przyszłości.