Choroby kończyn krów są wymieniane razem ze schorzeniami metabolicznymi oraz mastitis jako problemy powodujące jedne z największych strat w chowie bydła. Warto zatem pamiętać, że dobrze przeprowadzona i regularna korekcja racic uchroni zwierzęta przed schorzeniami kończyn.

Zdrowie racic zależy od wielu czynników. Pielęgnacja racic to nie tylko ich korekcja, ale też higiena otoczenia zwierząt oraz ich odpowiednie żywienie. Te wszystkie czynniki muszą iść w parze, aby uniknąć problemów wynikających z chorób kończyn. Kulawizny oraz inne schorzenia aparatu ruchu bydła są bowiem przyczyną strat ekonomicznych, ponieważ wiążą się ze zmniejszeniem wydajności mleka (nawet o 20%), z kosztami leczenia oraz z przedwczesnym brakowaniem zwierząt ze stada. Poza tym krowa z chorymi kończynami może odczuwać dyskomfort i ból.

Pielęgnacja racic: działanie od zewnętrz

Jednym z elementów profilaktyki chorób kończyn bydła jest regularna korekcja racic, minimum 2 razy w roku. Hodowcy korzystający z sezonu pastwiskowego muszą pamiętać, że ich krowy powinny mieć wykonaną korekcję na 4‒6 tygodni przed wyjściem z obory oraz kolejną przed zakończeniem sezonu zimowego. Oczywiście korekcję musi przeprowadzić wykwalifikowana do tego osoba. Dodatkowo kąpiele kończyn w roztworach dezynfekcyjnych to też dobra pielęgnacja racic, która chroni przed rozwojem stanów chorobowych. Stan racic musi być bezustannie monitorowany, szczególnie tych na pastwisku, aby zwierzę nie doznało kontuzji.

korekcja racic

Pielęgnacja racic to nie tylko ich korekcja, ale też higiena otoczenia zwierząt oraz ich odpowiednie żywienie. Fot. Pixabay

Zwracać uwagę na podłoże!

Pielęgnacja racic to też dbałość o jakość podłoża – upewnianie się, czy nie jest śliskie i tym samym nie grozi kontuzją, czy pastwisko nie ma jakichś elementów, którymi zwierzę może się zranić. Ponadto nie do przecenienia jest stan ściółki. Niezależnie od rodzaju stosowanego materiału, czy jest to słoma, trociny, czy separat, stanowiska krów muszą być suche, a ściółka regularnie wymieniana. Wiadomo, że nie da się zaprowadzić sterylnych warunków, ale zwracanie uwagi na ten aspekt pełni ważną funkcję w profilaktyce rozmaitych chorób krów. Zadbane legowiska to również komfortowy wypoczynek dla zwierząt.

Pielęgnacja racic: działanie od wewnątrz

Optymalne żywienie odgrywa znaczącą rolę w ograniczaniu strat z powodu chorób kończyn. Dawka pokarmowa musi być dobrze zbilansowana nie tylko pod kątem energetyczno-białkowym, ale też witaminowo-mineralnym. Szczególny wpływ na kondycję racic ma biotyna, ponieważ wpływa na twardość rogu racicowego. Z kolei cynk wpływa na produkcję keratyny. Dlatego warto stosować w żywieniu krów mieszanki uzupełniające, które poza innymi funkcjami wspierają właśnie zdrowotność racic. Zarówno biotynę (w tym formę chronioną w żwaczu), jak i cynk można znaleźć w składzie mieszanki Dairy Mineral. Zawiera ona pakiet Keragen LongLife® oraz innowacyjne rozwiązanie NutriBiotic®, dzięki czemu zwierzęta lepiej wykorzystują białko paszy, są bardziej zdrowe i dłużej użytkowane.

pielęgnacja racic

DairyMineralNB to mieszanka mineralna przeznaczona dla wysokoprodukcyjnych krów mlecznych w okresie laktacji. Fot. Josera

Chronić krowę przed kwasicą

Choroby racic mogą powstawać z powodu innych jednostek chorobowych. Kwasica żwacza powstaje zazwyczaj przez błędy żywieniowe, m.in. zbyt dużą ilość w dawce pokarmowej łatwo fermentujących węglowodanów, niewłaściwy stosunek pasz treściwych do objętościowych bądź skarmianie zepsutą paszą. Ponadto na powstawanie kwasicy ma wpływ niewłaściwa struktura TMR, która sprzyja sortowaniu paszy przez krowy. Z kolei pojawienie się kwasicy żwacza zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się ochwatu (laminitis). Następstwem kwasicy żwacza jest powstawanie toksyn w organizmie, które przechodzą do krwiobiegu. Powodują wówczas uszkodzenia naczyń włosowatych i rozluźnienie zespolenia kości racicowej z puszką rogową. Pielęgnacja racic polega zatem również na profilaktyce chorób metabolicznych.

Zdrowe racice są podstawą

Podsumowując, należy wskazać, że aby utrzymać dobrą zdrowotność racic, należy zwracać uwagę na liczne aspekty. Choć jest ich naprawdę wiele, to z pewnością opłaci się mieć stado z zadbanymi, zdrowymi racicami. Pamiętajmy zatem, że pielęgnacja racic polega na: unikaniu błędów żywieniowych, dbaniu o dobrostan zwierząt, przykładaniu uwagi do higieny ściółki i stanu podłoża, a także na regularnej, prawidłowo wykonywanej korekcji racic.

Zobacz artykuł eksperta:

Wpływ żywienia na zdrowie racic krów