modernizacja

Liczba krów mlecznych w gospodarstwach z roku na rok się zwiększa. Świadczą o tym wyniki PFHBiPM z których wynika, że przeciętna wielkość stada, pod oceną w 2022 roku wynosiła 44,5 sztuki, a w roku 2021 – 42,8 sztuki, co daje wzrost wielkości stada o 1,7 sztuki. Świadczy to o dynamice rozwoju gospodarstw mlecznych. Należy pamiętać, że wzrost wielkości stada ciągnie za sobą powiększanie obory, w której te zwierzęta przebywają. Obecnie budowa nowego budynku jest kosztowna, dlatego wielu rolników decyduje się na modernizację posiadanych już budynków gospodarskich. Dość często, podczas modernizacji budynków gospodarskich, decydujemy się na zmianę systemu utrzymania krów. Wtedy rezygnujemy z utrzymywania krów w stanowiskach na rzecz obory wolnostanowiskowej.

Istota hali udojowej podczas modernizacji obory

Podczas modernizacji obory należy pamiętać, że przy zmianie systemu utrzymania zmianie ulegnie całkowicie system zadawania pasz, system doju i obsługi zwierząt. Przed rozpoczęciem modernizacji obory musimy zadać sobie podstawowe pytanie, jaki system doju chcemy wprowadzić w „nowym” obiekcie i na jaki system żywienia się zdecydujemy. Sercem obory jest hala udojowa, dlatego podczas lokalizowania jej w naszej inwestycji musimy pamiętać, aby zlokalizować ją w taki sposób, aby krowy z każdej grupy miały blisko do hali udojowej i po zakończonym udoju powrót do swojej grupy przebiegał sprawnie. Dlatego bardzo ważna na początku planowania jest świadomość jaki system żywienia będziemy posiadać. W przypadku żywienia jedną grupą żywieniową i premiowaniu krów w stacji paszowej, halę udojową możemy umieścić w przedniej części obory. Dzięki temu wszystkie krowy będą w jednej grupie. W przypadku podziału krów na 2 bądź 3 grupy żywieniowe, wskazane jest umieszczenie hali udojowej w centralnej części budynku aby przemieszczanie się krów do hali jaki i powrót z niej przebiegał szybko.

Planowanie stołu paszowego podczas modernizacji

Drugą ważną rzeczą na jaką należy zwrócić szczególną uwagę w fazie projektowania modernizacji obory jest stół paszowy. Krowa podczas doby spędza przy stole paszowym około 2,5 godziny. A kumulacja następuje podczas zadawania paszy. W tym momencie przy stole paszowym wielokrotnie możemy spotkać 100% stada. Dlatego podczas projektowania budynku należy pamiętać aby na 1 krowę przeznaczyć 75 cm długości stołu paszowego. Taka długość ograniczy rywalizację krów do paszy i ograniczy ryzyko występowania chorób metabolicznych w tym kwasicy, będącej następstwem szybkiego pobierania paszy szczególnie przez młode krowy w stadzie.

Nowy system utrzymania krów

Kolejnym aspektem, który ma bardzo ważne znaczenie jest część legowiskowa. Jest to miejsce, gdzie  krowy spędzają najwięcej swojego czasu, bo od 7 nawet do 14 godzin w trakcie dnia. W związku z tym legowiska powinny być bardzo wygodne. Dlatego dla poprawy komfortu, stosuje się różnego rodzaju maty legowiskowe, materace słomiano-wapienne lub separaty. Te ostatnie stanowią duży koszt, gdyż do produkcji separatu potrzebujemy separatora, który już na etapie zakupu nie jest tani.

Wymiary legowisk dla krów powinny być następujące:

  • szerokość minimum 1,1m
  • długość 2,1 m
  • powinniśmy zapewnić minimum 4m2 powierzchni bytowania dla jednej krowy.

W takiej oborze korytarz komunikacyjny przy stole paszowym powinien być szeroki, aby podczas pobierania TMR-u, krowy z tyłu mogły swobodnie się przemieszczać. Ważnym aspektem jest woda. Poidła powinny być rozmieszczone w pobliżu stołu paszowego, aby krowa nie miała do niego dalej niż 20 metrów. Muszą się też znajdować przy wyjściu z hali udojowej, gdyż pierwszą czynnością krowy po doju jest właśnie picie wody. Przy planowaniu ilości poideł powinniśmy wziąć pod uwagę, że jedno poidło ze stałym poziomem wody powinno przypadać maksymalnie na 25 krów. Przy planowaniu modernizacji budynku powinniśmy również zwrócić uwagę na to, aby w budynku była bardzo dobra wentylacja i ruch powietrza. W okresie letnim bardzo efektywnie działają mieszacze powietrza i dlatego już na etapie planowania warto zastanowić ile ich będziemy montować. Warto również zwrócić uwagę na to, jakie będzie nasłonecznienie budynku. Słońce ma bardzo ważne znaczenie przy syntezie witaminy D3. Kurtyny boczne i świetlik kalenicowy sprawiają, że w budynku mamy nie tylko duża ilość światła. To daje również odpowiedni mikroklimat dla bytowania zwierząt.

Przygotowanie krów do zachodzących zmian

Podczas adaptacji zwierząt w nowym budynku warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu krów do tej zmiany. Nowy budynek, nowy system utrzymania jak również nowy system doju to dla naszych krów duży stres. Następstwem stresu u krów jest wzrost komórek somatycznych, dlatego warto profilaktycznie zastosować produkt DairySomatic.

DairySomatic

DairySomatic jest to produkt który cechuje się:

  • wyższym udziałem cynku (10000mg) w tym 50% w formie chelatu,
  • wyższym poziomem manganu 5000 mg (również 50% w formie chelatu),
  • wyższym poziomem miedzi 1500 mg (50% w formie chelatu),
  • dodatkową cechą jest wysoki udział niacyny 10000 mg i biotyny 100000 ug.

Taki skład produktu wsparty pakietem Nutribiotic sprawia, że zabezpieczymy nasze krowy przed ryzykiem wzrostu komórek somatycznych.  Zadbamy również o inne aspekty, jak na przykład zdrowotność racic i wątroby.