Młóto browarniane (wysłodziny) jest produktem ubocznym powstającym podczas produkcji piwa. Ze 100 kg słodu użytego do produkcji piwa otrzymujemy ok. 130 kg świeżego młóta składającego się z plewek, kiełków i drobin słodu. Ten produkt uboczny z przemysłu browarniczego jest powszechnie wykorzystywane w żywieniu bydła.

W wyniku procesów fermentacji po przefiltrowaniu brzeczki do młóta przechodzi ok. 75% białka, 80% tłuszczu, 20% związków bezazotowych wyciągowych oraz 100% włókna surowego. Zawiera ono dwa razy więcej białka ogólnego od materiału wyjściowego, jakim jest ziarno jęczmienia (Szumacher-Strabel i Cieślak 2013).

Młóto browarniane dla krów

W żywieniu krów mlecznych młóto jest bardzo cenną paszą nie tylko pod względem zawartości białka. Zwiększa smakowitość dawki oraz jest paszą mlekopędną (Ben-Hamed i wsp. 2011). Krowy chętniej pobierają dawkę zawierającą w składzie młóto (Lao i wsp. 2020; Chanie i Fievez 2017). Obecnie młóto browarniane jest bardzo popularną paszą ze względu na dostępność na terenie całej Polski w postaci świeżej lub suszonej.

młóto browarniane

W żywieniu krów mlecznych młóto jest bardzo cenną paszą nie tylko pod względem zawartości białka. Fot. Josera

Zakiszanie młóta

Wysoka zawartość polisacharydów, białka i wilgoci w świeżym młócie sprawia, że ​​jest ono podatne na degradację mikrobiologiczną w krótkim czasie (tj. od 2 do 7 dni), a więc jest formą szybko psującą się (Wang i wsp. 2014; Gupta i wsp. 2013). Mokrą postać zakisza się łatwo w rękawie, silosie lub na pryzmie. Pozwala to zakonserwować i zmagazynować młóto na czas o mniejszej dostępności paszy (Bianco A.i. wsp. 2020). Jako produkt mokry (ok. 24% s.m.) dobrze komponuje się w dawkach z kiszonkami mającymi wysoki poziom suchej masy, poprawiając wilgotność TMR oraz ograniczając sortowanie i potrzebę dodawania wody (co zwiększa ryzyko zagrzewania się paszy).

Białko w młócie browarnianym

Młóto zawiera ok. 24% białka ogólnego w 1 kg suchej masy. Białko to jest w 40–50% podatne na rozkład w żwaczu. Oznacza to, że 50–60% przepływa do jelita cienkiego. Daje nam to ok. 150 g białka by-pass o strawności 85% (Kowalski 2021).

Stosowane kiszonego młota browarnianego w ilości 5–12 kg/szt./dzień lub do 2 kg/szt/dzień młóta suszonego może znacznie ograniczyć ilość używanej soi w dawkach dla krów mlecznych. Przy obecnej cenie, na poziomie 230 zł brutto za 1 t młóta świeżego o suchej masie ok. 24%, cena 1 kg czystego białka wynosi 3,83 zł brutto (1 kg czystego białka soi GMO 5,15 zł brutto). Niewątpliwie jest to komponent, który może nam obniżyć koszty żywienia w gospodarstwie, nie wpływając negatywnie na ilość i parametry mleka.

Tab.: Skład chemiczny młóta mokrego i prasowanego

Sucha masa % Popiół surowy g/kg s.m. Białko g/kg s.m. Tłuszcz g/kg s.m. Energia netto MJ/kg s.m.
Mokre młóto 22 53 241 85 6,4
Prasowane młóto 25 53 263 99 6,7

E. Dulcet. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2008, 53 (3)

Źródła

  • Szumacher-Strabel M., Cieślak A. (2013). Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo.
  • Ben-Hamed U., Seddighi H., Thomas K. (2011). Economic Returns of Using Brewery`s Spent.
  • Grain in Animal Feed. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 5 (2), 142–145.
  • Bianco A., Budroni M., Zara S., Mannazzu I., Fancello F., Zara G. (2020). The role of microorganisms on biotransformation of brewers’ spent grain. Applied Microbiology and Biotechnology 104:8661–8678.