kukurydza ccm

Kukurydza to jedna z najlepszych roślin paszowych, jednak kosztowny proces suszenia zebranego ziarna czy niekorzystny termin zbioru materiału na kiszonkę z całych roślin często czyni stosowanie jej nieopłacalnym. Rozwiązaniem jest kiszone ziarno kukurydzy, a także zakiszanie jeszcze bardziej ekonomicznej kukurydzy CCM.

Zastępując suszenie ziarna kukurydzy zakiszaniem, można nie tylko oszczędzić na samej obróbce, ale również zminimalizować ryzyko psucia się wilgotnego surowca. Dobrze przygotowana i przechowywana kiszonka może być stosowana przez cały rok.

Czym jest kukurydza CCM?

Pełna nazwa to Corn-Cob-Mix, czyli mieszanka ziaren i odsadek. Stosując tę metodę, uzyskuje się mniejszym nakładem pracy plon o 10–15% większy niż przy zbiorze samego ziarna. Dodatkowo wysoka zawartość cukru usprawnia proces zakiszania. W odróżnieniu od kiszonki z całych roślin kiszonka CCM jest paszą treściwą – zawiera na tyle mało włókna, że z powodzeniem stosowana jest w tuczu trzody chlewnej. Z kolei wysoka zawartość mało podatnej na rozkład w żwaczu skrobi czyni z kiszonki CCM wartościowy element paszy treściwej dla krów mlecznych.

Zakiszanie ziarna kukurydzy to bezpieczna i tania konserwacja

Pomimo sporej zależności od warunków pogodowych popularność kukurydzy jako materiału paszowego stale rośnie. Wysoka dostępność składników pokarmowych i zawartość energii, a także smakowitość i łatwość zakiszania ziarna kukurydzy sprawiają, że jest ono wykorzystywane w żywieniu niemal wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Rezygnując z suszenia ziarna, można zmniejszyć koszty przygotowania paszy nawet 4-krotnie. Możliwość zakiszania wilgotnego ziarna i kukurydzy CCM pozwala też na wcześniejszy termin zbioru.

Przygotowanie kiszonki – zrób to dobrze!

Prawidłowe zakiszenie ziarna kukurydzy to nie tylko oszczędność na procesie produkcji. Taka obróbka powoduje również mniejsze straty na wartości pokarmowej niż suszenie. Zarówno ziarno, jak i kukurydzę CCM zakisza się najczęściej w rękawach foliowych. Średnica rękawa powinna być odpowiednio dobrana do ilości surowca, tak, aby maksymalnie ograniczyć dopływ powietrza. Ziarno przeznaczone na mieszankę treściwą dla cieląt zakisza się w całości, w pozostałych przypadkach ziarno i kukurydza CCM są najpierw rozdrabniane.

Kukurydza jest bardzo dobrym materiałem kiszonkarskim, jednakże znacznie szybszy i trwalszy rezultat można osiągnąć stosując odpowiedni zakiszacz bakteryjny. SiloSolve® FC przyspiesza tworzenie się środowiska beztlenowego, jednocześnie zapobiegając zagrzewaniu się kiszonki i rozwojowi pleśni. Ogranicza również straty suchej masy. Rozprowadzanie preparatu ułatwia aplikator FarmCHAPMS, który dzięki możliwości zamocowania na wiele różnych sposobów i efektywnym sposobie rozpylania pozwala na równomierne rozpylenie zakiszacza, a tym samym uzyskanie smakowitej, wartościowej paszy.