Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 31 grudnia 2020 r. uruchomiła nabór wniosków o wsparcie inwestycji, które zabezpieczają gospodarstwo przed ASF. Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc do 28 lutego 2021 r.

Afrykański pomór świń to choroba, która wiąże się z ogromnymi stratami. Warto więc skorzystać z możliwości dofinansowania inwestycji, które mają na celu chronić gospodarstwo przed pojawieniem się tego rujnującego problemu.

Inwestycje na ochronę gospodarstwa przed ASF

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014‒2020 w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Mogą się o nią ubiegać rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą trzody chlewnej, posiadający nie mniej niż 50 szt. świń. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować ci rolnicy, którzy zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wdrożyć inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
W ramach działania można starać się maksymalnie o 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, przy czym wysokość zapomogi nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takiej inwestycji.

Jakie inwestycje w ramach wsparcia?

Jak czytamy na stronie internetowej ARiMR, dofinansowanie można przeznaczyć na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej lub wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji. Ponadto inwestycja brana pod uwagę to taka, dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, niełączących się z pomieszczeniami, w których znajdują się inne zwierzęta. Pomoc może być również spożytkowana na zrobienie ogrodzenia chlewni.
Wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” kierowane jest również do podmiotów (spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne), które chcą wdrożyć inwestycje chroniące przed skutkami powodzi.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, przekazać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP. Więcej szczegółów dotyczących wsparcia znajduje się na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR