woda dla cieląt

Woda jest składnikiem niezbędnym do poprawnego rozwoju i funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Jej rola w żywieniu cieląt jest niedoceniana.

Woda dla cieląt podawana od pierwszych dni po porodzie nie tylko wpływa pozytywnie na rozwój przedżołądków, ale też zwiększa pobranie mleka, a tym samym przyrosty. To najprostszy i najtańszy sposób na zwiększenie efektywności żywienia.

Kiedy zacząć podawać wodę cielętom?

Wbrew pozorom mleko nie zaspokaja całkowicie zapotrzebowania cieląt na wodę, dlatego warto zacząć ją podawać od razu po porodzie. W odróżnieniu od mleka i preparatów mlekozastępczych woda nie trafia za pomocą rynienki przełykowej do trawieńca, tylko do żwacza, dzięki czemu stymuluje jego rozwój. Sprawia to, że zwierzęta są lepiej przygotowane do przyjmowania pasz stałych, a co za tym idzie, osiągają lepszą wydajność w dalszej hodowli. W ten sposób można też zmniejszyć przyszłe wydatki na pasze dla zwierząt, ponieważ zwiększa się poziom przyswajania składników odżywczych.

Woda dla cieląt jest również niezbędna do fermentacji pasz roślinnych, co jest szczególnie ważne w okresie intensywnego rozwoju układu pokarmowego i pierwszych kontaktów z paszami stałymi. Odpowiednie nawodnienie poprawia również apetyt cielaków.

Woda dla cieląt ma ogromne znaczenie

Bez wody nie ma życia. Stanowi ona 60–70% składu organizmu, dlatego nie sposób przecenić jej znaczenia. Odpowiada za transport składników pokarmowych i jest środowiskiem zachodzenia przemian metabolicznych. Dzięki odpowiedniej podaży wody cielęta uzyskują lepsze przyrosty. Nie podając jej najmłodszym zwierzętom, hodowca ryzykuje, że rozwój przedżołądków nie będzie przebiegał prawidłowo pomimo wprowadzania pasz stałych.

Należy jednak pamiętać, że woda dla cieląt powinna być bardzo dobrej jakości i bez zanieczyszczeń. Higiena pojenia jest szczególnie ważna u młodych zwierząt, ponieważ ich organizmy są bardziej podatne na patogeny. Woda powinna być regularnie wymieniana, a poidła utrzymywane w czystości. Dobrą praktyką jest okresowe badanie składu podawanej wody, aby uniknąć zbyt wysokiego poziomu składników mineralnych, skażeń szkodliwymi bakteriami czy niewłaściwego poziomu pH.

Woda – niedoceniany aspekt żywienia cieląt

Podsumowując – woda podawana od pierwszych dni życia cieląt jest ważnym i często niedocenianym aspektem żywienia bydła. Razem z zachowaniem zasad higieny, profilaktyką różnego rodzaju chorób, ochroną przed stresem i zapewnieniem zwierzętom odpowiedniej dawki pokarmowej stanowi ważny filar produkcji zwierzęcej. Poza zbudowaniem odporności organizmu na wczesnych etapach życia u przeżuwaczy kluczowy jest prawidłowy rozwój żwacza oraz przystosowanie cieląt do pobierania pasz stałych.

Razem z odpowiednią podażą wody te procesy można znacznie wesprzeć, stosując wysokiej jakości prestartery, takie jak Josera Kälberkost. Można stosować go już od pierwszego tygodnia życia, co znacznie przyspiesza proces przystosowywania się do pasz roślinnych. W połączeniu z wczesnym rozpoczęciem podawania wody chroni cielęta przed nagłym pogorszeniem stanu zdrowia wynikającym z odstawienia diety płynnej. Racjonalne żywienie na wczesnych etapach życia ma wpływ na opłacalność całej dalszej hodowli, dlatego warto podejść do niego w świadomy sposób.

Przeczytaj również: Gdy krowa nie chce się opiekować cielęciem