28 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zobacz, jakie są warunki skorzystania z tej możliwości.

Produkcja kiszonek wiąże się z gromadzeniem odpadów, które nie są biodegradowalne. Folie rolnicze, bo o nich mowa, są ważnym elementem przygotowywania paszy – folie do belowania, do wyścielania pryzmy lub silosu chronią przecież jej jakość. Są zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, których działanie może zniweczyć naszą pracę. 

Ze względu na konieczność utylizacji tworzyw sztucznych powstał program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego celem jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa.

Nabór wniosków o usuwanie folii rolniczych

Termin ubiegania się o dotację to 28 czerwca–15 września 2021 r. W ramach programu można zrealizować takie przedsięwzięcia, jak: transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie ma formę dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Niemniej kwota pomocy finansowej nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w miligramach masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Ponadto podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego tych działań.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą jednak posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT. Dodatkowo w ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Więcej informacji na temat dofinansowania do usuwania folii rolniczych znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/ (dostęp: 30.06.2021).