18 kwietnia Minister Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających producentów i hodowców trzody chlewnej. Podczas spotkania omówiono znaczenie płatności za realizację praktyk w zakresie ekoschematu Dobrostan zwierząt. Zakres zasad jest dostępny w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Minister Czesław Siekierski przypomniał, że w tym roku mija 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  To okazja do refleksji nad rozwojem polskiego rolnictwa i roli Wspólnej Polityki Rolnej. Podkreślił szef resortu rolnictwa.

Tematy spotkania.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania zasad realizacji nowej płatności, dotyczącej utrzymania świń zgodnie z systemem QAFP.  Płatność odbywa się w ramach wariantu Dobrostan loch oraz wariantu Dobrostan tuczników.

Przedstawiciele organizacji rolniczych mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami związanymi z dotychczasową realizacją praktyk. Praktyki dotyczyły utrzymywania loch i tuczników w podwyższonych warunkach dobrostanu. Uczestnicy powyższego spotkania przedstawili również propozycje zmian w tym zakresie.

Dobrostan zwierząt.

W ramach ekoschematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, rolnik może otrzymać płatność dobrostanową. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest realizowanie praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt.

Płatność dobrostanowa przysługuje rolnikowi, jeżeli:

 • jest rolnikiem aktywnym zawodowo
 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą,
 • łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia jest nie mniejsza niż 1 ha.  Natomiast jeśli rolnik posiada mniej niż 1,00 ha, ale otrzymuje płatności do zwierząt, może dostać łącznie co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” można realizować w ramach następujących wariantów:

 1. Dobrostan loch.
 2. Dobrostan tuczników.
 3. Dobrostan krów mlecznych.
 4. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach.
 5. Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym.
 6. Dobrostan opasów.
 7. Dobrostan owiec.
 8. Dobrostan kur niosek.
 9. Dobrostan kurcząt brojlerów.
 10. Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa.
 11. Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach.
 12. Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym.
 13. Dobrostan kóz.

Podsumowanie.

Minister Czesław Siekierski poinformował, że resort rolnictwa i rozwoju wsi opracował projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt za 2023 r. Wysokość stawek będzie wyższa od planowanej, a wypłaty dopłat rozpoczną się pod koniec kwietnia br.

https://www.gov.pl/web/arimr/dobrostan-zwierzat-2024